Neuvonta ja kuntoutus

Kuntoutus tukee eri keinoin epilepsiaa sairastavaa ihmistä niissä pulmissa, joita sairastuminen tuo elämään. Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi

  • neuvontaa ja ohjausta,
  • sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
  • kuntoutusta kohti työelämää,
  • henkilökohtaista avustamista,
  • asumisen ohjausta ja tukitoimia,
  • kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä
  • terapiaa ja harjoitteita.

Epilepsialiiton kuntoutus on neuvontaa ja kuntoutumista tukevia kursseja.

Neuvontapuhelin ma-to klo 12-17

Epilepsialiiton neuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun mieltäsi askarruttavat omaan tai läheisen epilepsiaan liittyvät asiat. Neuvontamme ammattilaiset kuuntelevat ja ohjaavat tarvittaviin palveluihin.

Epilepsialiiton neuvontapuhelin vastaa ma-to klo 12-17 numerossa 09 3508 2310.

Epilepsian hoitoon liittyvistä asioista sinun kannattaa kysyä omalta lääkäriltäsi ja hoitajaltasi. He tuntevat tilanteesi tarkemmin ja ohjaavat sinua yksilöllisesti. Palveluihin ja tukiasioihin liittyvissä asioissa sinua auttaa sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja.

Kuntoutumista tukevat kurssit

Epilepsialiiton kurssilla saat tarvitsemaasi tietoa ja vertaistukea epilepsiasta. Järjestämme vertaistukea ja ammattilaisten ohjausta hyödyntäviä kursseja epilepsiaa sairastaville lapsille, nuorille ja aikuisille. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe. Kurssit auttavat selviämään paremmin epilepsian kanssa omassa arjessa.

Kursseja on monenlaisia: verkossa, avomuotoisia ja valtakunnallisia kursseja, joissa majoitutaan kurssipaikassa. Kurssit rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja yleensä ryhmämuotoisina kursseina toteutettua kuntoutusta, joka auttaa epilepsiaan sairastunutta ja hänen läheisiään jäsentämään elämäntilannettaan.

Kela toteuttaa sopeutumisvalmennuskursseja vaikeaa epilepsiaa sairastaville lapsille perheineen ja aikuisille osittaisina perhekursseina. Lisätiedot: www.kela.fi/kuntoutus