Neuvonta ja kuntoutus

Kuntoutus tukee eri keinoin epilepsiaa sairastavaa ihmistä niissä pulmissa, joita sairastuminen tuo elämään. Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi

  • neuvontaa ja ohjausta,
  • sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
  • kuntoutusta kohti työelämää,
  • henkilökohtaista avustamista,
  • asumisen ohjausta ja tukitoimia,
  • kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä
  • terapiaa ja harjoitteita.

Epilepsialiiton kuntoutus on

- neuvontaa ja sopeutumisvalmennuskursseja (kuntoutumiskursseja).

Neuvonta 

Epilepsialiiton neuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun mieltäsi askarruttavat omaan tai läheisen epilepsiaan liittyvät asiat. Neuvontamme ammattilaiset kuuntelevat ja ohjaavat tarvittaviin palveluihin.

Epilepsialiiton neuvontapuhelin vastaa ma-to klo 9-15 numerossa 09 3508 2310.

Epilepsian hoitoon liittyvistä asioista sinun kannattaa kysyä omalta lääkäriltäsi ja hoitajaltasi. He tuntevat tilanteesi tarkemmin ja ohjaavat sinua yksilöllisesti. Palveluihin ja tukiasioihin liittyvissä asioissa sinua auttaa sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja.

Sopeutumisvalmennus 

Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja yleensä ryhmämuotoisina kursseina toteutettua kuntoutusta, joka auttaa epilepsiaan sairastunutta jäsentämään omaa elämäntilannettaan.

Kuntoutumiskurssit

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kuntoutumiskursseina lapsille, nuorille ja aikuisille. Osaan kursseista voi osallistua läheinen tai koko perhe. Kurssit rahoitetaan Sosiaali ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

Kurssien työryhmään kuuluu kohderyhmän tarpeen mukaan sairaanhoitaja, terapiatyön ammattilaisia, lastenohjaajia, avustajia ja vertaisohjaajia. Luennoitsijoina on neurologian ja lastenneurologian erikoislääkäreitä ja muita asiantuntijoita. 

Kurssin ohjelma suunnitellaan yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaan. Ohjelmassa on luentoja ja monipuolisia ryhmäharjoituksia. Kursseilla on myös virkistävää ja liikunnallista ohjelmaa. Lapset on otettu huomioon erityisellä lasten ohjelmalla.

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville lapsille perheineen ja aikuisille osittaisina perhekursseina. Lisätiedot: www.kela.fi/kuntoutus