Organisaatio ja säännöt

Epilepsialiitto on kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on tukea epilepsiaa sairastavia elämään yhdenvertaisena muun väestön kanssa sekä tukea heitä, heidän läheisiään tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdessä epilepsiayhdistysten kanssa.

Toimintamme keskeiset osa-alueet ovat

  • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminta
  • vapaaehtois- ja vertaistoiminta
  • vaikuttaminen ja edunvalvonta
  • kehittämistoiminta
  • viestintä

Toimintamme perustuu luottamushenkilöiden, aktiivisten vapaaehtoisten, liiton työntekijöiden, sidosryhmien ja verkostojen yhteistyöhön.

Liiton säännöt määräävät toimintamme tarkoituksen ja päätöksentekorakenteen.

Liittokokous

Epilepsialiiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Liiton jäsenyhdistykset lähettävät kokoukseen jäsenmääränsä perusteella 2–10 edustajaa. Liittokokous valitsee liiton hallituksen, linjaa strategian, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Liittokokous valitsee Epilepsialiiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisön.

Hallitus

Liiton hallituksessa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa liiton toimintaa sekä valvoa varojen ja omaisuuden hoitoa. Hallitus päättää liiton rahastojen käytöstä.

Hallitus esittää varsinaiselle liittokokoukselle vuosittain toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus vastaa liiton vakituisen henkilökunnan rekrytoinnista.

Toimintaamme ohjaavat myös esteellisyysperiaatteet ja talous- ja johtosääntö.

Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot

Liiton henkilöstö

Epilepsialiiton toimistolla Helsingissä työskentelee 10 työntekijää ja osa-aikaisia varainhankkijoita. Kuopion aluetoimistolla työskentelee kaksi työntekijää ja Oulun aluetoimistolla yksi työntekijä.

 

Organisaatiokaavio

Sivu on päivitetty 24.02.2020