Tietoa epilepsiasta

Noin 60 000 suomalaisista sairastaa epilepsiaa. Heistä noin 5000 on alle 15-vuotiaita. Vuosittain uusia epilepsiadiagnooseja tehdään noin 3500, joista lapsia on noin 700. Noin kolmasosalla epilepsiaa sairastavista kohtaukset jatkuvat lääkehoidosta huolimatta.

Kuka tahansa voi sairastua epilepsiaan: sinä, minä tai meille läheinen ihminen. Epilepsiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Eri ikäryhmät kohtaavat osittain samoja, osittain erilaisia haasteita elämässään epilepsian kanssa.

Epileptinen kohtaus johtuu aivojen sähkötoiminnan ohimenevästä häiriöstä. Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen kohtauksen. Epilepsiaa sairastavalle kohtauksia tulee toistuvasti.

Yksittäiseen epileptiseen tajuttomuus-kouristuskohtaukseen voivat altistaa runsas valvominen, stressi, alkoholin tai päihteiden vieroitusvaihe ja joidenkin lääkeaineiden käyttö.

Yksittäinen epileptinen kohtaus ei välttämättä johda säännölliseen epilepsialääkitykseen. Lääkitys on kuitenkin tarpeen, jos kohtaus johtuu aivosairaudesta, joka lisää merkittävästi uuden kohtauksen riskiä.

Epilepsia todetaan, kun ihmisellä on poikkeava taipumus saada toistuvasti epileptisiä kohtauksia ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Tällöin epilepsia vaatii säännöllistä lääkehoitoa.
Epilepsiat muodostavat laajan joukon neurologisia sairauksia, joilla voi olla hyvin erilaisia

  • syitä ja alkamisikiä
  • liitännäisongelmia
  • ennusteita
  • hoitovaihtoehtoja.

Valtaosalla potilaista epilepsia on hoidolla hyvin hallittavissa. Joidenkin potilaiden elämää epilepsia kuitenkin haittaa merkittävästi hoidosta huolimatta. Epilepsiaan voi kohtausten lisäksi liittyä neurologisia, älyllisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia.

Oppaat ja esitteet
Epilepsialiiton asiantuntijoiden koostamiin oppaisiin ja esitteisiin on koottu tietoa epilepsiasta ja sen kanssa pärjäämisestä. Tutustu.

Epilepsiatietoa Terveyskylästä
Asiantuntijoiden laatimaa ajankohtaista epilepsiatietoa löydät Terveyskylästä.

Tietoa lasten epilepsioista

Tietoa aikuisten epilepsioista

Tietoa harvinaisepilepsioista

 

Eisai ja UCB tukevat Epilepsialiiton tiedotusta.

 

 

 

 

Sivu on päivitetty 13.06.2019