Tuettu asuminen

Epilepsian voi asettaa asumiselle tiettyjä erityistarpeita, jotka vaihtelevat yksilöllisesti ja sairauden eri vaiheissa.  Kun suunnitellaan asumispalveluja, voidaan käyttää apuna epilepsian kuvailulomaketta, jossa kuvataan henkilön epilepsian yksilölliset erityispiirteet ja ilmenemismuodot: syyt, hoito, kohtaustilanne, kohtausoireet, avun ja tuen tarve, lääkitys jne. Lomakkeen voi täyttää epilepsiaa sairastava henkilö yksin tai yhdessä läheisten ja/tai häntä hoitavan tahon kanssa.

Epilepsian kuvailulomake on tuotettu yhteistyössä Aspa-säätiön kanssa Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa.

Beskrivningsblankett om epilepsins karaktär kan användas t.ex. när man sköter sina ärenden inom social- och hälsovården. På blanketten kan man notera t.ex. information om egna anfallssymptom och behov av hjälp vid anfall.

Epilepsian kuvailulomake
Epilepsian kuvailulomake -täytettävä

Beskrivning om epilepsins karaktär
Beskrivning om epilepsins karaktär -möjligt att fylla

Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas

Epilepsialehden artikkeli pdf: Vanhempien aktiivisuus toi nuorille kodin

Sivu on päivitetty 14.01.2016