Tukea ja toimintaa

 

Vertaistuki on ihmisten välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta, jonka pohjana on sama tai samankaltainen kokemus tai elämäntilanne. Parhaimmillaan vertaistuki toimii arjen elämänlaadun vahvistajana, tukena ja apuna.

Epilepsialiitto valmentaa epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisinään toimimaan vapaaehtoisina vertaisina ja kohtaamaan muita epilepsiaa sairastavia kahden kesken tai ohjatussa vertaisryhmässä. Vertaisen kanssa voi olla vuorovaikutuksessa kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa.

Vertaistoiminta on vastavuoroista kokemusten jakamista luottamuksellisessa ja myötätuntoisessa ilmapiirissä.

Vertaistuen monenlaiset muodot

Vertaistuki on olennainen osa toimintaamme. Kursseilla ja avokuntoutusryhmissä on mahdollista jakaa kokemuksia ja kohdata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

Eri kohderyhmille suunnatuissa tapahtumissa on mahdollisuus tutustua koulutettuihin vertaisohjaajiin, saada ja jakaa kokemuksia.Vertaistukea saa myös osallistumalla paikallisten epilepsiayhdistysten toimintaan ja tapahtumiin.

Vertaistarinat mediassa ja blogit välittävät kokemustietoa, joka mahdollistaa vertaisuuden kokemuksen.

Etsitkö vertaista?

Epilepsialiiton vertaisverkostoon kuuluu yli 70 valmennettua vapaaehtoista vertaisohjaajaa, joiden yhteystietoja voi kysyä Epilepsialiiton yhteisövalmentajilta. Yhteisövalmentajat auttavat vertaisen etsimisessä. 

Yhteisövalmentajien yhteystiedot 

Voit ottaa yhteyttä myös vertaisverkostomme jäseniin sähköpostitse ja jakaa kokemuksiasi. 


 

Epilepsian kanssa fb-ryhmä

Epilepsialiiton ylläpitämä suljettu Facebook-ryhmä Epilepsian kanssa tarjoaa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksiaan verkossa. Koulutetut verkkomoderaattorit ohjaavat keskusteluja ryhmässä.

Ryhmään pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla Facebookiin tunnuksillasi ja hakemalla ryhmän jäseneksi. Ryhmän ylläpitäjät ja moderaattorit hyväksyvät uudet jäsenet ryhmään.  

Ryhmässä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja niissä noudatetaan yleistä netikettiä. 

Tule mukaan!

Tutustu pro graduun:
Elämää verkossa: kokemusten jakamista ja vertaistukea verkkoympäristössä

Sivu on päivitetty 27.11.2019