Vertaistukikysely 2018

 

Vertaistukitoiminnan kysely toteutettiin marraskuussa 2018 verkkokyselynä epilepsia.fi-sivulla. Epilepsialiitto haluaa kehittää vertaistuen muotoja, ja sai kyselystä hyvää taustatietoa kehittämistyölleen.

Vertaistuki on ihmisten välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta, jonka pohjana on sama tai samankaltainen kokemus tai elämäntilanne. Parhaimmillaan vertaistuki toimii arjen elämänlaadun vahvistajana, tukena ja apuna.

Epilepsialiitto valmentaa epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisinään toimimaan vapaaehtoisina vertaisina ja kohtaamaan muita epilepsiaa sairastavia kahden kesken tai ohjatussa vertaisryhmässä. Vertaisen kanssa voi olla vuorovaikutuksessa kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa.

Katso vertaistukikyselyn tulokset

Sivu on päivitetty 24.02.2019