Viranomaisyhteistyö

 

Ministeriöt

Epilepsialiitto vie kohderyhmiinsä liittyviä asioita eri ministeriöihin, erityisesti sosiaali- ja terveysministeriöön sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Annamme lausuntoja ja taustoitamme lainsäädäntöhankkeita yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Vaikuttamistoimintamme keskeinen tavoite on vaikuttaa epilepsialääkkeiden saatavuuteen ja korvattavuuksiin. Tässä työtä teemme yhteistyötä Suomen Epilepsiaseuran ja STM:n alaisen Lääkkeiden hintalautakunnan kanssa.

Kela

Epilepsialiitto tuottaa yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa sopeutumisvalmennuskursseja. Muu yhteistyö Kelan kanssa liittyy sosiaaliturvaan ja yleisemmin kuntoutukseen esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen.

Sivu on päivitetty 03.01.2019