Takaisin

Asukkaan oikeuksien opas verkossa

Uutiskuva

Asukkaan oikeuksien opas verkossa

29.06.2017

Aspa on julkaissut verkkosivuillaan Asukkaan oikeuksien oppaan asumispalveluita käyttäville henkilöille. Oppaan tarkoitus on tehdä asukkaat tietoisiksi oikeuksistaan ja motivoida heitä edistämään oikeuksiensa toteutumista. 

Opas on tehty yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja Aspan asiantuntijoiden kanssa. Sen sisältö perustuu YK-sopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista, Aspan henkilökeskeiseen toimintatapaan ja asumispalveluita käyttävien ihmisten omiin kokemuksiin.

Oppaassa esitetyt esimerkkitapaukset ovat kuvitteellisia, mutta pohjautuvat Aspan toteuttamissa vertaisarvioinneissa ja osallisuuskoulutuksissa esiin nousseisiin asumispalveluiden ongelmiin.

Asukas voi myös testata oikeuksiensa toteutumista oppaaseen kuuluvalla verkkotestillä. Testin kysymyksiin vastattuaan asukas saa tulokset ja yhteenvedon, josta oikeuksien toteutumista voi tarkastella yksityiskohtaisesti.

Aspa on saanut oppaan toteutukseen STEAn rahoitusta. Oppaan painettu versio julkaistaan syksyllä.

Tutustu oppaaseen: https://www.aspa.fi/fi/asukkaan-oikeuksien-opas

Linkki verkkotestiin: www.aspa.fi/testaa

Aspa on suomalainen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää toiminnallaan vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hyvää asumista. Epilepsialiitolla on edustaja Aspa-säätiön hallituksessa.

Sivu on päivitetty 29.06.2017


Uutiskuva

Lue digilehti

 

Epilepsialehti julkaistaan kaikille avoimena digiversiona. Epilepsialehti 4/2018 ilmestyy 10.9.

Lue täältä digilehtemme:

Epilepsialehti 3/2018

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Epilepsialehti 5/2017

Epilepsialehti 4/2017

Epilepsialehti 3/2017

Epilepsialehti 2/2017

Epilepsialehti 1/2017

Sivu on päivitetty 08.06.2018