Takaisin

Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin Risikolle

Uutiskuva

Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin Risikolle

07.03.2018

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemies Paula Risikolle keskiviikkona 7.3. Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. (Kuva Mikko Käkelä)

MISTÄ ALOITTEESSA ON KYSE?
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen. Aloitteen panivat vireille Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) kesäkuussa 2017. Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin tarkennusta: hankintalain mukaista kilpailutusta ei tule soveltaa koko elämän mittaisten asumista, henkilökohtaista apua ja puhevammaisten tulkkausta koskevien palveluiden hankintaan.

IHMISOIKEUKSIEN PUOLESTA
Palveluiden kilpailuttaminen rikkoo Suomen ratifioimaa YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista. Muutaman vuoden välein toistuvat kilpailutukset kaventavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heikentävät heidän elämänlaatuaan. Jatkuvat muutokset rapauttavat luottamuksen ja vuorovaikutuksen perusteita, ja luovat jatkuvan epävarmuuden. Useimmiten kilpailutukset ratkaisee hinta; palvelujen laatu, inhimillisyys ja ihmisarvo ovat toissijaisia. YK:n vammaissopimuksen takaamiin ihmisoikeuksiin ja EU:n perusoikeuskirjan syrjintäkieltoon vedoten suomalaiset palveluiden käyttäjät ja heidän läheisensä ovat tehneet kilpailutuksista jo kaksi kirjelmää Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle.

TAUSTALLA KOKONAINEN KANSANLIIKE
Kansalaisaloitteen takana on 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo vuosia tiivistä vaikuttamistyötä hankintalain tarkennuksen puolesta. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen nimienkeruukampanja kokosi kokonaisen kansanliikkeen. Vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä rohkaistuivat kertomaan karuista kokemuksistaan julkisuudessa. Huoli ihmisoikeuksista sai liikkeelle myös muut kansalaiset. Kansalaisaloite saavutti eduskunnan käsittelyyn vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta neljässä kuukaudessa. Kaikkiaan se sai tuekseen 72 059 kannattajaa.

PUHE LUOVUTUSTILAISUUDESSA
Lue myös Kehitysvammaisten palvelusäätiön toiminnanjohtaja Markku Virkamäen puhe luovutustilaisuudessa

TERO ESIMERKKINÄ
Epilepsialehti 4/2017 päätoimittaja Sari Tervonen esitti huolensa hankintalain mukanaan tuomista ongelmista. Hän haastatteli myös Tero Linjaa ja hänen isäänsä, jotka kertoivat Teron elämää uhkaavista kilpailutuksista. Lukuisat epilepsiaa sairastavat ja heidän läheisensä allekirjoittivat kansalaisaloitteen.
Teron tarina

Sivu on päivitetty 07.03.2018


Uutiskuva

Lue digilehti

 

Epilepsialehti julkaistaan kaikille avoimena digiversiona. Epilepsialehti 5/2018 ilmestyy 19.11.

Lue täältä digilehtemme:
 

Epilepsialehti 5/2018

Epilepsialehti 4/2018

Epilepsialehti 3/2018

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Epilepsialehti 5/2017

Epilepsialehti 4/2017

Epilepsialehti 3/2017

Epilepsialehti 2/2017

Epilepsialehti 1/2017

Sivu on päivitetty 16.11.2018