Takaisin

Kannanottoja arpajaislain muuttamiseen

Uutiskuva

Kannanottoja arpajaislain muuttamiseen

07.08.2018

Hallitus on tehnyt eduskunnalle esitysluonnoksen laiksi arpajaislain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on tehostaa arpajaislain ja rahapelien pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten sekä terveydellisten haittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Toisena tavoitteena on keventää tavara-arpajaislupiin liittyvää taakkaa ja sujuvoittaa lupaprosesseja.

Molemmat tavoitteet ovat kannatettavia. Kuitenkin valmistelussa on havaittu puutteita ja lausuntokierroksen ajoittuminen kesäajalle on vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen perehtymistä esitysluonnokseen sekä jäsenistön osallistamista ja kuulemista. Lisäksi esityksen vaikuttavuusarviointi on kapeaa.

Sosiaali ja Terveys ry (SOSTE) lausui kantansa arpajaislain uudistamisesta 5.7. ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry julkaisi 7.8. kannanottonsa arpajaislain päivitysprosessiin. Lausuntokierros päättyy 10.8.

SOSTEn kannanotto

Allianssi ry:n kannanotto

Sivu on päivitetty 07.08.2018


Uutiskuva

Lue digilehti

 

Epilepsialehti julkaistaan kaikille avoimena digiversiona. Epilepsialehti 5/2018 ilmestyy 19.11.

Lue täältä digilehtemme:
 

Epilepsialehti 5/2018

Epilepsialehti 4/2018

Epilepsialehti 3/2018

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Epilepsialehti 5/2017

Epilepsialehti 4/2017

Epilepsialehti 3/2017

Epilepsialehti 2/2017

Epilepsialehti 1/2017

Sivu on päivitetty 16.11.2018