Takaisin

KYSille uudet video-EEG- ja unitutkimustilat

Uutiskuva

KYSille uudet video-EEG- ja unitutkimustilat

26.02.2018

Video-EEG- ja unitutkimustilojen uudet ja nykyaikaiset tilat tulevat tarpeeseen, koska yksikön potilasmäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Palvelulinjajohtaja Esa Mervaala kertoo, että Video-EEG- ja unitutkimusyksikkö on siirtymässä asteittain toimimaan 24/7-periaatteella. Kun vanhat tilat olivat 60 neliömetriä, nyt käytössä on lähes 300 neliötä.

Kuvantamiskeskuksen kliiniselle neurofysiologialle (KNF) saadut toimivammat tilat tarkoittavat muun muassa sitä, että omaiset ja ystävät voivat osallistua läheistensä hoitoon aiempaa paremmin. Esimerkiksi lapsipotilaiden vanhemmat mahtuvat yöpymään uusissa tiloissa hoidon ajan.

Video-EEG-tutkimuksessa rekisteröidään useiden vuorokausien ajan jatkuvasti aivosähkötoimintaa (EEG) ja samanaikaista videokuvaa. Tutkimusta käytetään varsinkin lasten ja aikuisten vaikeiden epilepsioiden diagnostiikkaan.

KYSin erityisosaamista on ns. kallonsisäisten EEG-tutkimusten teko.  Mervaala kertoo, että suurin osa KYSiin video-EEG:tutkimuksiin tulevista potilaista on ulkokuntapotilaita, ja heitä tulee KYSille hoitoon koko Suomen alueelta. Yksittäisiä potilaita tulee myös ulkomailta, lähinnä Virosta. Video-EEG-yksikössä tutkittiin vuonna 2017 noin 250 epilepsiapotilasta ja 88 unipotilasta.

Kaikki KYSin epilepsiakeskuksen video-EEG-tutkimukset tehdään kliinisen neurofysiologian yksikössä.

 

Aiheesta kirjoitti myös Helsingin SanomatSavon Sanomat sekä Yle

 

Sivu on päivitetty 05.03.2018


Uutiskuva

Lue digilehti

 

Epilepsialehti julkaistaan kaikille avoimena digiversiona. Epilepsialehti 5/2018 ilmestyy 19.11.

Lue täältä digilehtemme:
 

Epilepsialehti 5/2018

Epilepsialehti 4/2018

Epilepsialehti 3/2018

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Epilepsialehti 5/2017

Epilepsialehti 4/2017

Epilepsialehti 3/2017

Epilepsialehti 2/2017

Epilepsialehti 1/2017

Sivu on päivitetty 16.11.2018