Takaisin

Lausunto lapsiasiavaltuutetulle

Uutiskuva

Lausunto lapsiasiavaltuutetulle

17.08.2018

Epilepsialiitto on antanut lapsiasiavaltuutetulle lausunnon, jossa esitetään kokemukseen ja tutkimustietoon perustuvia näkemyksiä pitkäaikaissairaiden, epilepsiaa sairastavien lasten ja heidän vanhempiensa arjen sujuvuudesta, lapsiperheiden jaksamisesta ja yhteiskunnan tuen riittävyydestä.

Epilepsialiitto nostaa lausunnossaan esiin teemoja, jotka toistuvat kohdatessamme epilepsiaa sairastavien lasten vanhempia kuntoutumiskursseilla, neuvontapuhelimessa ja vertaistukitapaamisissa.

Liitto kartoitti kesällä verkkokyselyllä epilepsiaa sairastavien lasten vanhempien näkemyksiä lapsen tuen tarpeiden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lausunnon laatimisessa käytettiin aineistona tästä kyselystä saatuja perheiden kokemuksia. Saimme yli 30 vastausta. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

 

Lausunnossa esitetään erityisinä huolenaiheina seuraavaa:

  • Yhteiskunnan arvomaailma on koventunut ja eriarvoisuus on lisääntynyt
  • Heikommassa asemassa olevien, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten asema huolestuttaa
  • Erityislasten vanhemmat joutuvat taistelemaan saadakseen tukea ja apua
  • Kilpailutukset aiheuttavat perheille kohtuuttomia tilanteita arkielämään
  • Sosiaalietuuksien leikkaukset kohdistuvat pienituloisiin
  • Pienitulosten lapsiperheiden asema on heikentynyt

Lue koko lausunto

Lausunto liittyy lapsiasiavaltuutetun eri tahoille lähettämään pyyntöön, jossa toivotaan arviota hallituskauden 2015-2018 vaikutuksista lapsiin ja Suomen lapsipolitiikasta.

 

Sivu on päivitetty 17.08.2018


Uutiskuva

Lue digilehti

Epilepsialehti julkaistaan myös kaikille avoimena digiversiona.

Kesänumeromme 3/2019 ilmestyi 10.6. Syksyn lehtemme julkaistaan 9.9. 

Lue digilehtemme:

Epilepsialehti 3/2019

Epilepsialehti 2/2019

Epilepsialehti 1/2019

Epilepsialehti 5/2018

Epilepsialehti 4/2018

Epilepsialehti 3/2018

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Sivu on päivitetty 10.06.2019