Takaisin

Toiminnanjohtaja Sari Tervonen avustusasioiden neuvottelukuntaan

Uutiskuva

Toiminnanjohtaja Sari Tervonen avustusasioiden neuvottelukuntaan

06.04.2017

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Toiminnanjohtaja Sari Tervonen on valittu avustusasioiden neuvottelukuntaan, jonka tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Avustusasioiden neuvottelukunta koostuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Näin järjestöjen ääni tulee kuuluviin neuvottelukunnassa.
Sari Tervonen on ollut mukana myös RAY:n hallituksen jäsenenä järjestöedustajana vuodesta 2016.

Arviointi- ja avustusjaosto puolestaan ottaa kantaa avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin. Näin arviointi- ja avustusjaosto takaa avustustoiminnan puolueettomuuden.

Neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston toimikaudet ovat 16.4.2017 - 15.4.2021.

Avustustoiminta STEAssa

Avustusehdotuksen valmistelu ja avustusten valvonta, seuranta ja maksatus siirtyivät vuodenvaihteessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA toimii STM:n yhteydessä, mutta on silti itsenäinen viranomainen. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEAn tekemään avustusehdotukseen.

Avustusasioiden neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Tuija Brax, Suomen Sydänliitto

Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö

Jäsenet ja varajäsenet:
toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, Hengitysliitto

toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
varajäsenenä toiminnanjohtaja Mikaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland

pääsihteeri Riikka Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
varajäsenenä järjestövastuujohtaja Eero Pirttijärvi, SOVATEK-säätiö

pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
varajäsenenä pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja läheiset ry

toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Tunne Rintasi ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto

erityisasiantuntija Juha Guttorm, Sami Soster ry
varajäsenenä järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
varajäsenenä järjestöjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto

toimitusjohtaja Juha Pantzar, Takuusäätiö
varajäsenenä toimitusjohtaja Hilkka Halonen, Meriva-säätiö/Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

YTL Pirkko Karjalainen
varajäsenenä järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti

toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
varajäsenenä ylitarkastaja Marita Uusitalo

OTT Kaijus Ervasti
varajäsenenä toiminnanjohtaja Jussi Saramo, Solaris-lomat ry

Arviointi- ja avustusjaoston jäsenet

Puheenjohtaja: valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka
Varapuheenjohtaja: partneri Pia Pohja

Jäsenet:

etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos
henkilökohtainen varajäsen professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

dosentti Jorma Niemelä
henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntia Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto

professori Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
henkilökohtainen varajäsen VTT Nelli Hankonen, Tampereen yliopisto

kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
henkilökohtainen varajäsen dosentti Reijo Väärälä, Lapin yliopisto

professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto
henkilökohtainen varajäsen kaupunkineuvos Hannes Manninen

 

Sivu on päivitetty 06.04.2017


Uutiskuva

Lue digilehti

 

Epilepsialehti julkaistaan kaikille avoimena digiversiona. Epilepsialehti 3/2018 ilmestyy 11.6.

Lue täältä digilehtemme:

Epilepsialehti 2/2018

Epilepsialehti 1/2018

Epilepsialehti 5/2017

Epilepsialehti 4/2017

Epilepsialehti 3/2017

Epilepsialehti 2/2017

Epilepsialehti 1/2017

Sivu on päivitetty 06.04.2018