Arvot ja strategia

Tasa-arvo. Kunnioitamme ihmisten tasa-arvoa, puolustamme yksilöiden oikeuksia ja oikeutta parhaaseen hoitoon.

Ihmisen kunnioittaminen. Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Jokaista kuunnellaan, kunnioitetaan ja toisesta välitetään.

Asiakaslähtöisyys. Asiakkaiden ja palveluidemme käyttäjien tarpeet ohjaavat toimintaamme. Seuraamme asiakkaiden ja palveluidemme käyttäjien tarpeiden toteutumista mm. selvityksin palveluiden toimivuudesta, saatavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Ryhdymme toimiin epäkohtien poistamiseksi.

Jatkuva kehittyminen. Toiminnassamme huomioimme ympäristönmuutokset, hyödynnämme tutkimustietoa ja teemme yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumme tutkimushankkeisiin, kokeiluihin ja selvityksiin. Liitto on koulutusmyönteinen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Kehitämme omaa palautejärjestelmää ja työilmapiirin avoimuutta. Hyödynnämme vuorovaikutusta.

Strategia

Epilepsialiitto rakentaa välittävää yhteisöä, edistää arjen sujuvuutta ja hyödyntää tieteellisen epilepsiatutkimuksen tuloksia osaksi epilepsiaa sairastavan ihmisen arkielämää.

 

Sivu on päivitetty 26.10.2016