Epilepsia ja ajokyky

Epilepsiakohtauksen saaneen ja epilepsiaa sairastavan henkilön ajokyvyn arvioinnissa noudatetaan EU:n ajokorttidirektiiviä ja kansallista asetusta.   

Eri ajoneuvoille on olemassa erilaisia ajokortteja, mutta terveyden näkökulmasta ajokorttiluokkia on kaksi:  

  • Ryhmän 1 (R1) ajokorttiluokka koskee henkilöautoa, alle 3,5 tonnia painavaa pakettiautoa, moottoripyörää, mopoa, mopoautoa ja traktoria

  • Ryhmän 2 (R2) ajokorttiluokka koskee raskaita yli 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja ja ammattimaista henkilöliikennettä (taksi, liikenneopetus)

Ensimmäinen kohtaus ryhmän 1 kuljettajalla

Kun R1-kuljettaja saa elämänsä ensimmäisen epilepsiakohtauksen, hän saa väliaikaisen 3–6 kuukauden ajokiellon.

Ajokiellon pituus riippuu tutkimustuloksista:

  • Ajokielto kestää 3 kuukautta, jos tutkimuksissa ei löydy muuta aivosairautta eikä EEG ole poikkeava.

  • Ajokielto voi olla myös 6 kuukautta, jos taustalla on jokin aivomuutos, mutta epilepsiadiagnoosia ei vielä tehdä

  • Ajokiellon pituus on 1 vuosi kohtauksetonta aikaa, jos tutkimuksissa löytyy alttius toistuviin epileptisiin kohtauksiin ja epilepsia diagnosoidaan yhden kohtauksen jälkeen

  • Ajokiellon pituus on 1 vuosi kohtauksetonta aikaa, jos diagnoosin perusteena ovat  jo useat toistuneet kohtaukset

  • Ajokielto voi olla yli 1 vuoden, jos tutkimuksissa löytyy etenevä aivosairaus, esimerkiksi aivojen pahanlaatuinen kasvain tai dementia.

Epilepsiaa sairastavan ajoluvan palauttaminen

  • Epilepsiaa sairastavalla henkilöllä R1-ajolupa palautuu, kun viimeisimmästä kohtauksesta on kulunut vähintään yksi vuosi.

  • Eikä taustalla ole etenevää aivosairautta tai muuta neurologista ajokyyn vaikuttavaa haittaa

Satunnaisesta kohtauksesta seuraa puolen vuoden ajokielto, kun sitä edellisestä kohtauksesta on kulunut yli 3 vuotta.

Lääkityksen lopetuksen vaikutus ajolupaan

Osalla  epilepsiaa sairastavista voidaan harkita  epilepsialääkityksen vähentämistä tai purkamista kokonaan Jos lääkkeen vähennys tai lopetus aiheuttaa epilepsiakohtauksen, seuraa  3 kuukauden ajokielto. Näissä tapauksissa lääkitys palautetaan lähes aina ennalleen. Ajokiellon pituus on 12 kuukautta, jos epilepsiaa sairastava saa enemmän kuin yhden kohtauksen ennen kuin lääkitys ehditään palauttaa.

Raskaan ajoneuvon ja taksin ajamiselle tiukemmat määräykset

Jos kuorma-auton, linja-auton tai taksin kuljettaja eli R2-kortin haltija saa yksittäisen epileptisen kohtauksen, hänelle asetetaan 5 vuoden ajokielto. Kuljettaja täyttää jälleen ryhmä 2:n vaatimukset ajoterveydelle, jos hän ei saa kohtauksia 5 vuoden aikana ilman lääkitystä.

Jos henkilöllä diagnosoidaan epilepsia, hänen tulee olla kohtaukseton 10 vuotta ilman lääkitystä, ennen kuin R2-ajoterveysvaatimukset täyttyvät uudelleen. Epilepsiadiagnoosiin johtaa kaksi kohtausta tai enemmän tai yhden kohtauksen jälkeen tutkimuksissa todettu taustasairaus, joka altistaa epilepsialle. Tällöin uuteen R2-ajolupaan kuluu käytännössä todella pitkä aika – ainakin 3–5 vuotta kohtauksetonta aikaa lääkityksen avulla ja vielä 10 vuotta ilman kohtauksia lääkkeittä.

Ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonta

Lääkärin on 1.1.2016 alkaen ilmoitettava ajoterveydentilan heikentymisestä poliisille aina silloin, kun ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. Tämä koskee sekä henkilöauton kuljettajia että ammattiautoilijoita. 

1.1.2016 Ajokorttilain muutoksen myötä Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) myöntää ajokortin ja ajamiseen liittyvät luvat, uudistaa ajokortin ja liikenneopettajaluvan sekä vahvistaa kansainvälisen ajokortin. Trafi voi myös peruuttaa ajokorttiluvan. Poliisi määrää edelleen ajokieltoon toistaiseksi tai väliaikaisesti. Poliisi myös vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta.

Ohjeessa on otettu huomioon lääkärikunnan ja poliisin havaitsemat muutostarpeet. Ohje pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta, antamaan lääkäreille riittävän yksilöidyt ohjeet ajokyvyn arviointiin ja perusteet käsitellä tutkittavan henkilön kanssa mahdollisen ajokiellon syitä. 

Sivu on päivitetty 15.08.2017