Epilepsialehti

Jäsen- ja asiantuntijalehti

Epilepsialehti välittää tietoa epilepsiasta sekä antaa vinkkejä ja tukea epilepsiaa sairastavan henkilön ja hänen läheisensä arkeen.  Lehti tavoittaa myös epilepsiaa sairastavien parissa työskenteleviä ammattilaisia.  

Lehti julkaisee henkilöhaastatteluita ja asiantuntija-artikkeleita sekä esitelee vapaaehtoistoimijoita. Kerromme myös kuntoutuksesta, epilepsia-aiheisista tapahtumista ja vertaistuen mahdollisuuksista. Myös lukijoiden oma ääni tulee esiin esimerkiksi runojen ja mielipiteiden kautta. Osa lehden artikkeleista on luettavissa ruotsiksi verkkosivuillamme. Lehti on jäsenetu, joka lähetetään postitse jäsenillle. Lehteä on julkaistu vuoden 2017 alusta lähtien myös digilehtenä.

Ilmestymisajat 2019 ovat: 4.2., 8.4., 10.6., 9.9. ja 15.11.
Päätoimittaja: Virpi Tarkiainen, puh. 050 400 9191,  s-posti: virpi.tarkiainen
Toimitussihteeri: Marinella Ruutu, puh. 040 921 0978,  s-posti: marinella.ruutu@epilepsia.fi

MEDIAKORTTI 2019

Sivu on päivitetty 07.04.2019