Epilepsian hoito

Epilepsian hoidon tavoitteena on kohtauksettomuus tai mahdollisimman hyvä kohtaustasapaino ilman, että hoito aiheuttaa sietämättömiä haittavaikutuksia.

Hoitamaton epilepsia voi olla etenevä sairaus, joka voi etenkin lapsilla hidastaa motorista, älyllistä ja sosiaalista kehitystä. Siksi tavoitteena on aina kohtauksettomuuden lisäksi, että hoito   

 • ylläpitää oppimiskykyä
 • turvaa kognitiivista ja neurologista kehitystä
 • auttaa selviytymään sairauden kanssa ja täysipainoiseen elämään.

Hoito on tärkeää monesta syystä

Epilepsian hoito on välttämätöntä, sillä toistuviin epilepsiakohtauksiin liittyy esimerkiksi

 • kohonnut tapaturmariski
 • kohonnut äkkikuolemariski
 • elämään rajoittava kohtauspelko
 • masentuneisuus
 • muistihäiriöitä
 • havaintotoimintojen tai tarkkaavaisuuden häiriöitä.

Nämä ja muut sairaudesta johtuvat oireet voivat alentaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän asioista, kuten liikkumisesta, asioinnista ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Epilepsiaa sairastavalla on korkea onnettomuusriski

Muuhun väestöön verrattuna kaikilla epilepsiaa sairastavilla on

 • 1,5-kertainen tapaturmariski  
 • 2–3 kertaa yleisemmin pään vammoja
 • 4–10 kertaa yleisemmin murtumia
 • 10 kertaa yleisemmin hukkumisonnettomuuksia.

Luvut lähenevät normaaliväestön riskiä, kun kohtaukset on saatu hallintaan. Vastaavasti riskit ovat selkeästi suurempia, jos kohtauksia on toistuvasti, vaikka hoito on asianmukaista.

Hoidosta huolimatta pitkittyneeseen epileptiseen kohtaukseen liittyy edelleen huomattavan korkea – keskimäärin 20 prosentin – kuolleisuusriski.

Tukea kokonaisvaltaisesta hoidosta

Onnistunut epilepsian lääkehoito vähentää sairaalahoitojen tarvetta ja kustannuksia sekä riskejä, jotka liittyvät epilepsiakohtauksiin.

Joskus epilepsia on vaikeahoitoinen, eikä kohtauksia saada pois erilaisista hoitoyrityksistä huolimatta. Silloinkin tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja toimintakyky. Epilepsian hoito ei ole vain kohtausten hoitoa. On tärkeää hoitaa myös muita epilepsiaan liittyviä ongelmia sekä tukea ja parantaa kokonaisvaltaisesti potilaan toimintakykyä.

Potilas mukana hoidon suunnittelussa

Potilas osallistuu hoitosuunnitelman tekoon. Senkin takia hänen täytyy saada riittävästi tietoa sairaudestaan ja hoitovaihtoehdoista.

Epilepsian hoidossa kyse on molemminpuolisesta hoitokumppanuudesta, jonka avulla hoito onnistuu.

Sivu on päivitetty 16.09.2015