Ikäihmisen epilepsia

Epilepsiaa esiintyy yli 65-vuotiailla kaksi kertaa enemmän kuin 25 - 65-vuotiailla ja iäkkäänä epilepsiaan sairastuvien osuus kasvaa jatkuvasti. Tämä johtuu eliniän noususta ja sellaisten ikääntymiseen liittyvien sairauksien yleistymisestä, joihin epilepsia usein liittyy yhtenä oireena.Näitä ovat esimerkiksi aivoverenkierron häiriöt, aivovammat ja aivokasvaimet sekä dementoivat sairaudet, etenkin Alzheimerin tauti.

Epilepsian tutkiminen ja taudinmääritys on iäkkäällä usein vaikeampaa oheissairauksien vuoksi. Muut sairaudet voivat aiheuttaa kohtauksellisia oireita, joiden erottaminen epilepsiasta voi olla haasteellista. Iäkkäillä ei-epileptisiä kohtausmaisia oireita voivat aiheuttaa mm. sydämen rytmihäiriöt, verenpaineen vaihtelut, pyörtyminen ja ohimenevät aivoverenkierron häiriöt.

Epilepsia diagnosoidaan samoin kuin nuoremmillakin. Epilepsian määrittelyn ja arvioinnin perustana on tarkka kohtauskuvaus. Erityisen tärkeä on ulkopuolisen silminnäkijän antama kuvaus oireista. Hän näkee kohtauksesta usein asioita, joita kohtauksen saanut ei muista. Kohtauksen saaneen antama kuvaus on toki myös tärkeä. Tarvittaessa oireiden selvittelyyn osallistuu esim. sisätautilääkäri, erityisesti mikäli epäillään sydänperäistä syytä.

Liitto järjestää senioreille toimintaa.

 

Sivu on päivitetty 14.09.2015