Kuntoutus

Kuntoutus tukee eri keinoin epilepsiaa sairastavaa ihmistä niissä pulmissa, joita sairastuminen tuo elämään. Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi

  • neuvontaa ja ohjausta,
  • sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
  • kuntoutusta kohti työelämää,
  • henkilökohtaista avustamista,
  • asumisen ohjausta ja tukitoimia,
  • kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä
  • terapiaa ja harjoitteita.

Epilepsialiiton kuntoutus on neuvontaa ja sopeutumisvalmennusta: kuntoutumiskursseja ja avokuntoutusryhmiä.  

Sopeutumisvalmennuskurssit 2018

Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat pärjäämään epilepsian kanssa omassa arjessa. Kursseilta saa tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, vertaistukea ja näköaloja tulevaisuuteen. Sopivan kurssin voi valita sairaus- ja elämäntilanteen mukaan:

  • Kelan sopeutumisvalmennuskurssi vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville ja läheisille

  • Epilepsialiiton kuntoutumiskurssi muille epilepsiaa sairastaville ja läheisille viikon jaksona, viikonloppukurssina tai avokuntoutuskurssina iltaisin tai viikonloppuna

Kurssit ovat kuntoutusta, osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan Kelan kuntoutuksena tai Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista (STEA).   Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssit 2018

LASTEN PERHEKURSSIT

Familjekurs för barn med epilepsi

20.-22.4. Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia, Vasa.

Ansök senast 6.3. med Epilepsiförbundets ansökningsblankett och hälsoinformation. Kursen är avsedd för familjen med barn som har insjuknat i epilepsi. 

 

Lasten perhekurssi Joensuun seutu

21.-23.9. Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi.

Haku 7.8. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa lapsi sairastaa epilepsiaa. 

 

Lasten perhekurssi Rovaniemi

21.-23.9. Santasport.

Haku 7.8. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa lapsi sairastaa epilepsiaa.

 

Maahanmuuttajille epilepsiasta – vanhempien päivä 

27.10. Epilepsialiitto, Helsinki.

Haku 27.9. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden lapsi sairastaa epilepsiaa. 

 

LASTEN JA NUORTEN TOIMINNALLISET KURSSIT

Lasten seikkailukurssi

1.-7.7., perheiden jakso 6.-7.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski.

Haku 1.5. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus. Kurssi on tarkoitettu 9-14-vuotiaille epilepsiaa sairastaville lapsille. Vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua kurssin päättävään perheiden jaksoon. 

 

Elämän eväät – nuorten kurssi 

1. osa 18.-20.5. ja 2. osa 23.-28.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski.

Haku 18.3. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus. Kurssi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille.

 

AIKUISTEN KURSSIT  

Keinoja omaan hyvinvointiin – aikuisten ja läheisten avokurssi

8.2., 19.3., 5.4., 3.5. ja 7.6. Kylpylähotelli Sani, Kalajoki.

Haku 8.1. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa ja ms-tautia sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Neuroliiton ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa.

 

Voimaa talven luonnosta - aikuisten toiminnallinen kurssi

5.-10.3. Santasport, Rovaniemi.

Haku 5.1. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille, jotka ovat kiinnostuneet luonnossa liikkumisesta ja fyysisestä ponnistelusta.

 

Maahanmuuttajille epilepsiasta – aikuisten ja läheisten päivä 

19.5. Epilepsialiitto, Helsinki.

Haku 19.4. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville maahanmuuttajille ja läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä. 

 

Keinoja omaan hyvinvointiin - aikuisten ja läheisten avokurssi Kuopio

26.-27.5. Rauhalahti, Kuopio.

Haku 26.4. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.  

 

Keinoja omaan hyvinvointiin - aikuisten ja läheisten avokurssi Espoo

26.-27.5. Luontokeskus Haltia, Espoo.

Haku 26.4. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja terveystiedot. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.  

 

Aikuisten perhekurssi

25.-29.6. Härmän Kylpylä, Ylihärmä.

Haku 25.4. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus. Kurssi on tarkoitettu epilepsiaan eri-ikäisenä sairastuneille aikuisille ja läheisille tai perheille. Kurssille voivat osallistua myös lapsiperheet.

 

Voimaa vanhuuteen – ikääntyneiden ja läheisten kurssi

3.-7.9. Santasport, Rovaniemi.

Haku päättyy 3.7. : Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus. Kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille epilepsiaa sairastaville henkilöille ja aikuisille läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä. 

 

Epilepsi och hjärnskada – kurs för vuxna och närstående

10.-14.9. Ruissalo Spa, Åbo.

Ansök senast 10.7.: Epilepsiförbundets eller Hjärnskadeförbundets ansökningsblankett och läkarutlåtande med rekommendation av vårdande läkare.  Anpassningsträningskurs på svenska för vuxna, som har insjuknat i epilepsi och / eller hjärnskada samt  för vuxen närstående. Det är också möjligt att delta i kursen utan närstående. Kursen ordnas i samarbete med Hjärnskadeförbundet rf. 

 

KURSSILLE HAKEMINEN

Hakemus tehdään Epilepsialiiton kurssihakemuksella, jonka voi myös tilata Epilepsialiitosta. Hakemukseen liitetään lääkärin suositus. Ansökningsblankett på svenska.

Liitä hakemukseen lääkärin suositus, jonka perusteella voit hakea matkakuluja Kelalta. Avokursseille ja teemapäiviin liitteeksi riittävät ajankohtaiset terveystiedot esim. kopio viimeisimmästä lääkärillä käynnin tekstistä. Matkakulut jäävät silloin itse maksettavaksi.

Hakemus ja liitteet eivät saa olla vuotta vanhempia. 

Avokursseille osallistutaan kotoa käsin, pidempiin kursseihin kuuluu täysihoito ja majoitus. 

Lähetä hakemus osoitteella: Epilepsialiitto / Kurssit, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.  Kurssitiedot ovat alustavia ja varmistuvat alkuvuodesta 2018 kun rahoituspäätökset ovat tiedossa. 

Muut epilepsiakurssit 2018

Kelan kursseja epilepsiaa sairastaville lapsille perheineen sekä nuorille ja aikuisille läheisineen järjestävät sopimuskaudella 2018-2021 useat kuntoutuslaitokset. Kela julkaisee vuoden 2018 epilepsiakurssien tiedot marraskuussa 2017.

Tietoa kurssitarjonnasta löydät Kelan kuntoutuskurssihaun avulla.

Potilasasiamies

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssien potilasasiamies on Paula Salminen
p. 050 574 2488,
paula.salminen@epilepsia.fi

Huom. Muiden terveydenhuollon palvelujen osalta tulee kääntyä kyseisen yksikön potilasasiamiehen puoleen.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies, jonka tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoa ja ohjata potilaita hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on moniammatillinen kuntoutuspalvelu, jonka tarve, tavoite ja sisältö rakentuvat kuntoutujan elämäntilanteen mukaisesti toiminnallisista, tiedollisista ja kokemuksellisista osista (Vilkkumaa 2016).

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta ja osa epilepsian hyvää hoitoa. Se auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja selviytymään epilepsian kanssa arjessa.

Sopeutumisvalmennuksen päämääränä on edistää kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti.

Tavoitteena on ohjata epilepsiaa sairastavaa ihmistä itsehoitoon ja omatoimisuuteen sekä tukea soveltuvien yksilöllisten selviytymiskeinojen löytämisessä (Epilepsia (aikuiset) Käypä hoito -suositus).

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kursseina erilaisissa ympäristöissä: lasten perhekursseja liikunta- ja lomakeskuksissa, aikuisten kursseja kylpylöissä, nuorten kursseja  nuorisokeskuksissa. 

Sopivan kurssin voi valita elämäntilanteen mukaan: viikon jakso toisella puolella Suomea tai osallistuminen kotoa käsin viikoittain kokoontuvaan avokuntoutusryhmään. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe.

Sivu on päivitetty 23.10.2017

 

Epilepsialiiton kurssit vuodelle 2018

Tutustu tarjontaan

 

 

.