Kuntoutus

Kuntoutus tukee eri keinoin epilepsiaa sairastavaa ihmistä elämään omaa elämäänsä mahdollisimman hyvin. Kuntoutuksena voidaan tarvita esimerkiksi

 • neuvontaa ja ohjausta,
 • sopeutumisvalmennusta ja vertaistukea,
 • kuntoutusta kohti työelämää,
 • henkilökohtaista avustamista,
 • asumisen ohjausta ja tukitoimia,
 • kognitiivisia apukeinoja ja -välineitä
 • terapiaa ja harjoitteita.

Epilepsialiiton kuntoutus on neuvontaa ja sopeutumisvalmennusta: kuntoutumiskursseja ja avokuntoutusryhmiä.  

Kuntoutumiskurssit

Kuntoutumiskurssit auttavat pärjäämään epilepsian kanssa omassa arjessa. Kursseilta saa tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, vertaistukea ja näköaloja tulevaisuuteen.

Sopivan kurssin voi valita elämäntilanteen mukaan:

 • kuntoutumiskurssi viikon jaksona,

 • viikonloppukurssi tai

 • avokuntoutuskurssi iltaisin tai viikonloppuna

Kurssit ovat kuntoutusta, osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan Kelan kuntoutuksena tai Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista (STEA) tai Epilepsialiiton omalla rahoituksella.  

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Tervetuloa kuntoutumaan!

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssit

 • lasten perhekurssit
 • lasten ja nuorten kurssit
 • aikuisten kurssit
 • aikuisten ja läheisten kurssit
 • aikuisten perhekurssi

Epilepsialiiton avokuntoutusryhmät

 • aikuisten ja läheisten avokuntoutusryhmät
 • vanhempien avokuntoutusryhmät

Muut epilepsiakurssit

Kelan kursseja epilepsiaa sairastaville nuorille ja aikuisille läheisineen järjestävät nämä  kuntoutuslaitokset:

 • Kyyhkylä oy: nuorten kurssit ja aikuisten osittaiset perhekurssit
 • Maskun neurologinen kuntoutuskeskus: aikuisten osittaiset perhekurssit
 • Verve Mikkeli (Anttolanhovi): aikuisten osittaiset perhekurssit
 • Barnavårdföreningen i Finland: ruotsinkielinen lasten perhekurssi

Tietoa kurssitarjonnasta löydät Kelan kuntoutuskurssihaun avulla.

Potilasasiamies

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssien potilasasiamies on Paula Salminen
p. 050 574 2488,
paula.salminen@epilepsia.fi

Huom. Muiden terveydenhuollon palvelujen osalta tulee kääntyä kyseisen yksikön potilasasiamiehen puoleen.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies, jonka tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoa ja ohjata potilaita hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on moniammatillinen kuntoutuspalvelu, jonka tarve, tavoite ja sisältö rakentuvat kuntoutujan elämäntilanteen mukaisesti toiminnallisista, tiedollisista ja kokemuksellisista osista (Vilkkumaa 2016).

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta ja osa epilepsian hyvää hoitoa. Se auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja selviytymään epilepsian kanssa arjessa.

Sopeutumisvalmennuksen päämääränä on edistää kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti.

Tavoitteena on ohjata epilepsiaa sairastavaa ihmistä itsehoitoon ja omatoimisuuteen sekä tukea soveltuvien yksilöllisten selviytymiskeinojen löytämisessä (Epilepsia (aikuiset) Käypä hoito -suositus).

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kursseina erilaisissa ympäristöissä: lasten perhekursseja Saimaan rannalla Anttolassa, aikuisten kursseja kylpylöissä, nuorten kursseja  nuorisokeskuksissa. 

Sopivan kurssin voi valita elämäntilanteen mukaan: viikon jakso toisella puolella Suomea tai osallistuminen kotoa käsin viikoittain kokoontuvaan avokuntoutusryhmään. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe.

Sivu on päivitetty 01.09.2017

Epilepsialiiton kurssiesite 2017 on ilmestynyt. Tutustu tarjontaan!

 

.