Kuntoutus

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

Sopeutumisvalmennuskurssilta epilepsiaa sairastava lapsi, nuori, aikuinen, sisarus, vanhemmat ja läheiset  saavat tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, vertaistukea ja näköaloja tulevaisuuteen. Sopivan kurssin voi valita sairaus- ja elämäntilanteen mukaan:

 • Kelan sopeutumisvalmennuskurssi vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville ja läheisille

 • Epilepsialiiton kuntoutumiskurssi muille epilepsiaa sairastaville ja läheisille viikon jaksona, viikonloppukursseina, avokuntoutuskursseina tai verkkokursseina

Kurssit ovat kuntoutusta, osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan joko Kelan kuntoutuksena tai sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoista. Ota yhteyttä, me autamme sinua löytämään sopivan kurssin!

Haussa loppuvuodesta 2018:

Yökylään - kouluikäisten lasten toiminnallinen perhekurssi

28.-30.12.2018 Liikuntakeskus Pajulahti. Haku 28.11. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus. Kurssi on tarkoitettu kouluikäisille, myös vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville lapsille ja heidän sisaruksilleen ja vanhemmilleen. Lue lisää: http://www.epilepsia.fi/fi_FI/web/epilepsialiitto/-/lapset-yokylaan

Lasten perhekurssit

Perhekursseilla kaikki perheenjäsenet saavat epilepsiaan liittyvää tietoa, ohjausta ja vertaistukea. Lisäksi kursseilla on perheiden toiveiden mukaan liikuntaa, leikkejä ja yhteistä toimintaa. Vanhempien keskusteluryhmissä vierailee mm. lastenneurologi kertomassa lasten epilepsioista ja varhaiskasvatuksen tai opetusalan ammattilainen puhumassa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta.  

Lasten perhekurssi 10.-14.6. Yyterin kylpylä, Pori  

Haku 10.4. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alakouluikäisten epilepsiaa sairastavien lasten perheille, jotka eivät kuulu Kelan epilepsiakurssien kohderyhmään. Lasten perhekursseille voi hakeutua eri puolilta Suomea.  

Lasten perhekurssi 24.-28.6. Imatran kylpylä 

Haku 24.4. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alakouluikäisten epilepsiaa sairastavien lasten perheille, jotka eivät kuulu Kelan epilepsiakurssien kohderyhmään. Lasten perhekursseille voi hakeutua eri puolilta Suomea.  

Lasten perhekurssi 29.7.-2.8. Kuopion kylpylä, Rauhalahti 

Haku 29.5. mennessä.   

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alakouluikäisten epilepsiaa sairastavien lasten perheille, jotka eivät kuulu Kelan epilepsiakurssien kohderyhmään. Lasten perhekursseille voi hakeutua eri puolilta Suomea.  

Lasten ja nuorten toiminnalliset kurssit

Lasten ja nuorten kursseilla elämää katsotaan nuoren omasta näkökulmasta ja hänen itseluottamustaan vahvistaen. Tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi kursseilla on mukana vahva yhdessä tekemisen meininki.   

Kursseilla on toimintaa, jonka sisältöön nuoret voivat itse vaikuttaa. Kokeneet kurssityöntekijät pitävät huolta kurssin ”punaisesta langasta” ja turvallisuudesta.  

Lasten sirkus -kurssi  

7.-13.7. ja perheiden jakso 12.-13.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski 

Haku 7.5. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu 9-14-vuotiaille epilepsiaa sairastaville lapsille. Vanhemmat ja sisarukset osallistuvat kurssin päättävään perheiden jaksoon. Kurssin tavoitteena on antaa lapsille monipuolisen ohjelman avulla pärjäämisen ja kaveruuden kokemuksia.  

Elämän eväät - nuorten kurssi 

Kurssin ensimmäinen osa on 17.-19.5. ja toinen osa 22.-27.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski 

Haku 17.3. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta tarttumaan epilepsiaan liittyviin haasteisiin, vahvistaa itseluottamusta ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia toisten nuorten kanssa.  Kurssin punaisena lankana on vahva yhdessä tekemisen meininki.     

Verkkokurssi vanhemmille 

Epilepsialiiton verkkokurssilta saat lapsen epilepsiaan vertaistukea ja asiantuntijatietoa. Verkkokurssissa on neljä verkkotapaamista, jotka sisältävät vanhempien tarpeiden mukaan asiantuntijoiden luentoja ja materiaaleja verkkoympäristössä sekä kurssiryhmän keskusteluja. Kurssin asiantuntijoita ovat esimerkiksi lastenneurologian erikoislääkäri, varhaiskasvatuksen ammattilainen ja sosiaalityöntekijä.  

Verkkokurssi epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille 

Verkkotapaamiset keskiviikkoisin 20.3., 27.3., 3.4. ja 10.4. klo 17-19 

Haku 10.3. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus   

Etäsope-hankkeen verkkokurssit 

Näille kursseille osallistuminen ei ole diagnooseista kiinni; kurssit on suunniteltu eri tavoin sairastuneille tai vammautuneille. Lasten perhekurssilla vahvistetaan perheen keinoja tukea lapsen itsetuntoa ja nuorten kurssilla pohditaan porukalla nykyhetkeä ja tulevaisuutta.  

Lapsiperheiden kurssilla on aloitustapaaminen, johon kuuluu yöpyminen kurssipaikassa ja sen lisäksi kuusi verkkotapaamista. Nuorten kursseista kahdessa on aloitustapaaminen sisältäen yöpymisen kurssipaikassa ja kuusi verkkotapaamista. Kahdella nuorten kurssilla kaikki tapaamiset (8) ovat verkossa.  

Meidän perhe - missä mennään? -lapsiperheiden kurssit perheillä, joissa kouluikäisellä lapsella on pitkäaikaissairaus tai vamma. 

 • 5.1. alkaen, aloitustapaaminen Nokialla, hakuaika päättyy 3.12.2018. 

 • 27.4. alkaen, aloitustapaaminen Rovaniemellä, hakuaika päättyy 14.3. 

Rohkeasti - nuorten kurssit alle 30-vuotiaille nuorille, joilla sairaus tai vamma on ollut osa elämää jo pitkään.  

 • 15.3. alkaen, aloitustapaaminen Oulussa, hakuaika päättyy 11.2. 

 • 3.5. alkaen, aloitustapaaminen Tampereella, hakuaika päättyy 29.3. 

 • 20.8. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 18.6. 

 • 30.10. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 20.9. 

Etäsope -kursseille haetaan sähköisellä hakulomakkeella: http://etasope.fi/hakemuslomake 

 

Kelan perhekurssit  

Kelan perhekurssit on tarkoitettu vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille. Osa kursseista on tarkoitettu lapsille, joilla vaikeahoitoisen epilepsian taustalla on geenivirhe tai kromosomipoikkeama.  Kurssit toteuttaa kuntoutuslaitos yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa. 

Kurssien ajankohdat: 

4.-8.2. (72771) epilepsia, vaikeahoitoinen, Rokuan Kuntoutus Oy 

11.-15.3. (72777) epilepsi, vaikeahoitoinen, Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

20.-24.5. (73794) epilepsia, vaikeahoitoinen, Verve Lahti 

3.-7.6. (72772) epilepsia, vaikeahoitoinen, Rokuan Kuntoutus Oy 

19.-23.8. (73795) epilepsia, vaikeahoitoinen, Verve Lahti 

11.-15.11. (73796) epilepsia, vaikeahoitoinen, geenivirhe tai kromosomipoikkeavuus, Verve Lahti 

25.-29.11. (72773) epilepsia, vaikeahoitoinen, geenivirhe tai kromosomipoikkeavuus, Rokuan Kuntoutus Oy 

9.-13.12. (72778) epilepsia, vaikeahoitoinen, Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

Kelan kursseille hakeminen: Kelan lomakkeella KU104 tai KU 132, jonka voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilla http://www.kela.fi/lomakkeet Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys. Kelan kuntoutuskurssihaku näyttää reaaliajassa kaikki Kelan kurssit ja vapaiden paikkojen määrät 

 

Aikuisten valtakunnalliset kuntoutumiskurssit

Elämän eväät – nuorten kurssi, 1. osa 17.-19.5. ja 2. osa 22.-27.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski, haku 17.3. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta tarttumaan epilepsiaan liittyviin haasteisiin, vahvistaa itseluottamusta ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia toisten nuorten kanssa.  Kurssin punaisena lankana on vahva yhdessä tekemisen meininki.    

Aikuisten ja läheisten kurssi 2.-5.5. Ruissalon kylpylä, haku 2.3. mennessä 

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille. Kurssille voi osallistua myös puoliso tai omaishoitajana toimivat vanhemmat. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä. 

Ikäihmisten ja läheisten kurssi 13.-17.5. Anttolanhovi, Mikkeli, haku 13.3. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille epilepsiaa sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä.  

Aikuisten perhekurssi 3.-7.6. Imatran kylpylä, haku 3.4. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille ja heidän perheilleen. Kurssille voivat osallistua myös lapsiperheet. Kurssilla myös  lapset saavat epilepsiaan liittyvää tietoa ja ohjausta.  

Aikuisten toiminnallinen kurssi 23.-27.9. Santasport, Rovaniemi, haku 23.7. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille, jotka ovat kiinnostuneet luonnossa liikkumisesta ja fyysisestä ponnistelusta.                                

Ikäihmisten ja läheisten kurssi 30.9.-4.10. Härmän kylpylä, Ylihärmä, haku 30.7. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille epilepsiaa sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssille voi osallistua myös ilman läheistä.  

Elämää epilepsian kanssa -ryhmät 

Elämää epilepsian kanssa -avokuntoutusryhmä on tarkoitettu yli 18 vuotiaille epilepsiaa sairastaville henkilölle, jolla epilepsia on uusi asia elämässä tai joka myöhemmässä vaiheessa kaipaa tukea omaan hyvinvointiin. Ryhmään voi osallistua myös läheinen. Ryhmässä puhutaan epilepsiasta sairautena, itsehoidosta ja keinoista selvitä sairauden mukanaan tuomista haasteista.  

Elämää epilepsian kanssa -ryhmä kokoontuu kerran viikossa arki-iltaisin. Ryhmää ohjaa kuntoutuksen ammattilainen yhdessä vertaisohjaajan kanssa, jolla on omakohtainen kokemus epilepsiasta. Osallistujien toiveiden mukaan ryhmässä voi käydä myös asiantuntija, esimerkiksi neurologi tai sosiaalityöntekijä.  

Helsinki: tiistaisin 26.2.-2.4. klo 17.30-19.30, Epilepsialiitto, Malmin kauppatie 26, Helsinki.  

Hae ryhmään 18.2. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus.  

Kuopio: tiistaisin 29.1.-26.2. ja lisäksi 12.3. klo 18.00-20.00.  Kokoontuminen: Mikrokatu 1 F, 1. krs.

Hae ryhmään 21.1. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus.  

Tampere: keskiviikkoisin 17.4.-29.5. klo 17.00-19.00: Kuninkaankatu 19 D 39, Tampere.  

Hae ryhmään 9.4. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus. 

Helsinki: torstaisin 3.-24.10. klo 17.30 - 19.30. Epilepsialiitto, Malmin kauppatie 26, Helsinki.

Hae ryhmään 25.9. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus.                            

Epilepsialiiton verkkokurssi aikuisille

Epilepsialiiton verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja asiantuntijatietoon verkossa.  

Kurssilla on neljä verkkotapaamista, jotka sisältävät osallistujien tarpeiden mukaan luentoja, verkkomateriaaleja ja kurssiryhmän keskusteluja. Kurssin asiantuntijoita ovat esimerkiksi neurologian erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.  

Epilepsiaa sairastavien aikuisten verkkokurssi  

tiistaisin 8.10., 15.10., 22.10. ja 29.10 klo 17-19, haku 27.9. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus                                            

Voimavaroja hyvinvointiin –alueelliset kurssit  

Voimavaroja hyvinvointiin -kurssit on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille ja läheisille. Kurssilla pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön. Kurssilla pyritään löytämään keinoja, jotka tukevat elämänilon, toiveikkuuden ja voimavarojen löytymistä hyvinvoinnin tueksi.  

Kurssit toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton ja Neuroliiton kanssa.  

Kursseihin kuuluu kolmen päivän aloitusjakso ja kaksi verkkotapaamista. Aloitusjaksolle osallistutaan kotoa käsin. Pitkämatkalaisille on varattu majoitus kurssipaikassa. Matkakuluista jokainen vastaa itse, ellei ole hakeutunut kurssille lääkärin suosituksella, jolloin Kela korvaa omavastuun ylittävät matkakulut.  

Kemin seutu 25.-27.2., Järjestötalo Majakka, haku 21.1. mennessä.

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa, ms-tautia tai harvinaisia neurologisia tauteja sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Neuroliiton kanssa.  

Joensuun seutu: 12.-14.4. Scandic Joensuu, haku 12.3. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille, joilla on tarve saada tukea myös psyykkisiin voimavaroihinsa. Kurssille voi osallistua myös aikuinen läheinen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.  

Kokkolan seutu 16.-18.8. Sokos hotelli Kaarle, haku 18.6. mennessä.   

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa ja ms-tautia sekä harvinaisia neurologisia tauteja sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Neuroliiton ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa.    

Kajaanin seutu: 27.-29.9., Scandic Kajanus, haku 27.8. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille, joilla on tarve saada tukea myös psyykkisiin voimavaroihinsa. Kurssille voi osallistua myös aikuinen läheinen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.    

Savonlinnan seutu: 4.-6.10.2019 Kruunupuisto, Savonlinna, haku 2.9. mennessä.

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa ja ms-tautia sekä harvinaisia neurologisia tauteja sairastaville aikuisille ja läheisille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Neuroliiton ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa.          

Lahden seutu: 11.-13.10. Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola, haku 11.9. mennessä.  

Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville aikuisille, joilla on tarve saada tukea myös psyykkisiin voimavaroihinsa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.  

Kelan epilepsiakurssit aikuisille 2019 

Aikuisten osittaiset perhekurssit  

Kohderyhmänä ovat vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavat. Kurssit ovat ns. osittaisia perhekursseja, joiden kahteen viimeiseen päivään voi osallistua myös aikuinen läheinen. Kurssit toteutetaan kohdennettuna kolmelle ikäryhmälle: 

 • nuoret aikuiset (17-29-vuotiaat) 

 • aikuiset (30-60-vuotiaat) 

 • iäkkäät (yli 60-vuotiaat) 

Nämä kurssit toteuttaa kuntoutuslaitos yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa: 

 • 6.-10.5. (72767) Neuroliitto / Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 

 • 14.-18.10. (72768) Neuroliitto / Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 

Kelalla on epilepsiakursseja myös  

 • Pohjois-Suomessa: Taukokangas Oy 

 • Itä-Suomessa: Kruunupuisto Oy 

Tarkemmat tiedot Kelan kursseista: www.kela.fi/kuntoutus.  

Kelan kursseille hakeminen: Kelan lomakkeella KU132, jonka voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilla http://www.kela.fi/lomakkeet. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys 

Kelan kuntoutuskurssihaku näyttää reaaliajassa kaikki Kelan kurssit ja vapaiden paikkojen määrän 

Etäsope-hankkeen verkkokurssit aikuisille

Näille kursseille osallistuminen ei ole diagnooseista kiinni; kurssit on suunniteltu eri tavoin sairastuneille tai vammautuneille.  

Rohkeasti mä - nuorten kurssit 

 • 15.3. alkaen, aloitustapaaminen Oulussa, hakuaika päättyy 11.2. 

 • 3.5. alkaen, aloitustapaaminen Tampereella, hakuaika päättyy 29.3. 

 • 20.8. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 18.6. 

 • 30.10. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 20.9. 

Tukea työelämässä jaksamiseen – aikuisten kurssit 

 • 18.1. alkaen, aloitustapaaminen Ikaalisissa, hakuaika päättyy 16.12.2018. 

 • 5.3. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 29.1. 

 • 2.9. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 22.7. 

 • 1.11. alkaen, aloitustapaaminen Helsingissä, hakuaika päättyy 20.9. 

Keinoja omaan hyvinvointiin – aikuisten kurssit 

 • 27.4. alkaen, aloitustapaaminen Turussa, hakuaika päättyy 30.3. 

 • 14.8. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 13.6. 

 • 22.8. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 13.6. 

 • 1.11. alkaen, aloitustapaaminen Turussa, hakuaika päättyy 20.9. 

Harvinaisena joukossa – aikuisten kurssit 

 • 10.1. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 3.12.2018 

 • 26.4. alkaen, aloitustapaaminen Mikkelissä, hakuaika päättyy 26.3. 

 • 8.8. alkaen, kaikki tapaamiset verkossa, hakuaika päättyy 24.6. 

 • 1.11. alkaen, aloitustapaaminen Jyväskylässä, hakuaika päättyy 20.9. 

Puhumalla parasta – aikuisten perhekurssit 

 • 3.8. alkaen, aloitustapaaminen Jyväskylässä, hakuaika päättyy 14.6. 

 • 9.11. alkaen, aloitustapaaminen Kuopiossa, hakuaika päättyy 27.9.  

Kurssille hakeminen: Etäsope -hankkeen sähköisellä hakulomakkeella: http://etasope.fi/hakemuslomake 

Tarkemmat tiedot kursseista: https://etasope.fi.   

Potilasasiamies

Epilepsialiiton kuntoutumiskurssien potilasasiamies on Paula Salminen
p. 050 574 2488,
paula.salminen@epilepsia.fi

Huom. Muiden terveydenhuollon palvelujen osalta tulee kääntyä kyseisen yksikön potilasasiamiehen puoleen.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on nimetty potilasasiamies, jonka tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoa ja ohjata potilaita hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on moniammatillinen kuntoutuspalvelu, jonka tarve, tavoite ja sisältö rakentuvat kuntoutujan elämäntilanteen mukaisesti toiminnallisista, tiedollisista ja kokemuksellisista osista (Vilkkumaa 2016).

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta ja osa epilepsian hyvää hoitoa. Se auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja selviytymään epilepsian kanssa arjessa.

Sopeutumisvalmennuksen päämääränä on edistää kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti.

Tavoitteena on ohjata epilepsiaa sairastavaa ihmistä itsehoitoon ja omatoimisuuteen sekä tukea soveltuvien yksilöllisten selviytymiskeinojen löytämisessä (Epilepsia (aikuiset) Käypä hoito -suositus).

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kursseina erilaisissa ympäristöissä: lasten perhekursseja liikunta- ja lomakeskuksissa, aikuisten kursseja kylpylöissä, nuorten kursseja  nuorisokeskuksissa. 

Sopivan kurssin voi valita elämäntilanteen mukaan: viikon jakso toisella puolella Suomea tai osallistuminen kotoa käsin viikoittain kokoontuvaan avokuntoutusryhmään. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe.

Sivu on päivitetty 13.11.2018

Aikuisten kurssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten kurssit

 

.