Kysely työllistymisestä

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA ”Osatyökykyiset mukaan työelämään”

Tervetuloa mukaan ”Osatyökykyiset mukaan työelämään” tutkimukseen. Oheisesta linkistä pääsette vastaamaan kyselyyn. Vastaaminen viimeistään 25.10.

https://survey.taloustutkimus.fi/WebProd/Start/17478?J=4

Tausta: Tutkimus liittyy hallituksen Eriarvoisuuden kaventamista pohtivan työryhmän toimintaan sekä hallituksen kärkihankkeeseen ”Osatyökykyisille tie työelämään” (OTE), jota koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Kärkihanke toteutetaan yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Hanke on Valtioneuvoston kanslian, STM:n ja Kelan yhteisrahoitteinen.

Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa osatyökykyisten mahdollisuuksista osallistua työelämään joko palkansaajina tai itsensä työllistäjinä. Millaiset tekijät mahdollistavat ja millaiset estävät osallistumista? Näistä haluaisimme tällä kyselyllä saada teidän näkemyksenne. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Aineisto: Tiedot kerätään kyselylomakkeella (linkin kautta pääsee lomakkeelle). Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-30 minuuttia.

Salassapito ja luottamuksellisuus: Taloustutkimus kerää tutkimusaineiston. Valmis tilastoaineisto luovutetaan STM:n OTE kärkihankkeen, Kelan ja THL:n tutkimuksen käyttöön. Aineistoista tehdään tutkimus- ja muita julkaisuja. Ketään yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa julkaisuista. Aineisto ei sisällä henkilökohtaisia tunnistetietoja. Vastauksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin, eikä niillä ole vaikutusta teille maksettaviin etuuksiin. Tutkimuksessa saatavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Valmis tutkimusaineisto on ainoastaan Kelan, THL:n ja STM:n tutkijoiden käytössä.

Tutkimusaineistojen käsittely ja säilytys: Tutkimusaineistosta vastaa STM, Kelan tutkimus ja THL. Kaikki tahot säilyttävät ja käsittelevät tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Tutkimusaineisto ilman tunnistetietoja arkistoidaan myöhempää tutkimuskäyttöä Kelan tutkimukseen ja Sosiaali- ja terveysministeriöön. Kaikilla tietoja keräävillä ja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.

Tutkimuksen vastuuhenkilöt: Kelassa vastuuhenkilönä on professori Olli Kangas, TEM:ssä ylitarkastaja Patrik Tötterman, STM:ssä ohjelmajohtaja Päivä Mattila-Wiro, Taloustutkimuksessa tutkimusjohtaja Pasi Holm ja THL:ssa johtaja Tuire Santamäki-Vuori.

Tutkimustuloksista tiedottaminen: Tutkimustuloksia tullaan käyttämään pääministerin eriarvoisuustyöryhmän työssä ja hallituksen kärkihankkeessa valmisteltaessa politiikkatoimenpiteitä. Aineistosta tehdään myös tutkimus- ja muita julkaisuja.

Yhteydenotot: Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä professori Olli Kankaaseen 0400 261158; sposti: olli.kangas@kela.fi

Tervetuloa osallistumaan Osatyökykyiset mukaan työelämään -tutkimukseen!

Sivu on päivitetty 20.10.2017