Lapsen epilepsia

Epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Epilepsian ilmaantuvuus on kuitenkin suurimmillaan lapsuusiässä ja toisaalta vanhuudessa. Suomessa on noin 4000-5000 epilepsiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta. Vuosittain noin 600-800 lapselle tai nuorelle aloitetaan epilepsialääkitys.

Lähes joka kymmenes lapsi saa yhden yksittäisen epilepsiakohtauksen ennen aikuisikää. Laukaisevana tekijänä yksittäiselle kohtaukselle voi olla joku ulkoinen syy kuten kuume. Yksittäisen epilepsiakohtauksen jälkeen ei yleensä vielä aloiteta säännöllistä lääkehoitoa. Merkittävällä osalla yhden kohtauksen saaneista kohtaukset eivät uusiudu.

Jos lapsi saa toistuvia kohtauksia ilman ulkoisia syitä, aloitetaan säännöllinen epilepsialääkitys.

Lapsuusiän epilepsiat ovat monimuotoinen joukko sairauksia.

 • Epilepsiaa aiheuttavat syyt ovat moninaiset
 • Kohtaukset voivat olla hyvin monimuotoisia
 • Liitännäissairaudet vaihtelevat
 • Ennuste vaihtelee erittäin hyväennusteisesta lapsuusiässä paranevasta epilepsiasta vaikeahoitoiseen epilepsiaan

Kun etsit tietoa epilepsiasta, muista että epilepsia ei ole vain yksi sairaus, vaan satojen erilaisten sairauksien joukko. Kaikki tiedot ja kokemukset, joita löydät, eivät välttämättä koske lastasi tai teidän perhettä. 

 

Epilepsian syyt lapsilla

Epilepsian taustalla voi olla mikä tahansa aivotoimintaa häiritsevä tekijä.
Tällaisia syitä ovat mm.

 • Aivojen kehityshäiriöt
 • Kromosomi- tai geenipoikkeavuudet
 • Aivovammat, jotka johtuvat esimerkiksi raskauden aikaisista tai syntymään liittyvistä tekijöistä, keskushermostoinfektioista tai tapaturmista

Valtaosalla lapsista aivojen kuvantamistutkimukset ja laboratoriotutkimukset ovat normaalit eikä mitään epilepsiaa selittävää perussyytä löydy. 

Geneettisellä alttiudella on ilmeisesti merkittävä osuus joidenkin epilepsioiden synnyssä.
Geneettinen alttius ei tarkoita sitä, että suvusta aina löytyisi joku muukin, jolla on epilepsia.
Epilepsiaa sairastavan henkilön lapsilla voi olla suurentunut riski sairastua epilepsiaan (5-10%) mutta riski riippuu henkilön epilepsiatyypistä.
Erityisesti ns. lapsuusiän hyvänlaatuisissa epilepsioissa geneettinen alttius on tärkeä. 

 

Epilepsian ennuste lapsilla

 • Ennuste riippuu epilepsiatyypistä/oireyhtymästä.
 • Osassa lasten epilepsioita taipumus kohtauksille pienenee iän myötä ja lääkitys voidaan lopettaa.
 • Ennen lääkityksen purkamisen yritystä odotetaan yleensä kaksi kohtauksetonta vuotta.
 • Noin puolella epilepsiaa sairastavista lapsista voidaan yrittää lääkityksen purkamista
 • Osalla lapsista kohtaukset uusivat, mutta reagoivat jälleen hyvin lääkitykselle.
 • 20-30% lasten epilepsioista on vaikeahoitoisia.

Sivu on päivitetty 28.09.2016