Lasten ja nuorten kurssit

Lasten ja nuorten kursseilla elämää katsotaan nuoren omasta näkökulmasta tulevaisuuteen tähdäten.  Tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi kursseilla on mukana vahva seikkailuelementti. 

Kurssien tavoitteena on auttaa nuorta

  • itsenäistymään ja
  • vahvistamaan itseluottamustaan.

Kursseilla on niiden teemasta riippuen monenlaista ohjelmaa, jonka sisältöön nuoret voivat itse vaikuttaa. Kokeneet kurssityöntekijät pitävät huolen kurssin ”punaisesta langasta” ja turvallisuudesta.

 

Lasten seikkailukurssi

1.-7.7., perheiden jakso 6.-7.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski

Haku 1.5. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 9-14-vuotiaille epilepsiaa sairastaville lapsille. Vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua kurssin päättävään perheiden jaksoon. 

Tavoitteena on antaa lapselle monipuolisen toiminnan avulla onnistumisen ja itsenäistymisen kokemuksia sekä mahdollisuus käsitellä sairauteen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Tärkeää on muiden lasten kanssa yhdessä toimiminen ja rohkeus kokeilla uusia asioita.

Lapset osallistuvat viiden päivän kurssijaksoon ohjaajien kanssa. Vanhemmat tuovat lapset kurssipaikalle ensimmäisenä kurssipäivänä. Vanhempien ja sisarusten viikonloppuun voi osallistua koko perhe.

Hae kurssille

 

Elämän eväät – nuorten kurssi 

1. osa 18.-20.5.

2. osa 23.-28.7.

Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski

Haku 18.3. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 15 - 25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille. Kurssin tavoitteena on antaa nuorelle mahdollisuus kokeilla omia rajojaan, lisätä arjenhallintaa, vahvistaa itseluottamustaan ja harjoitella selviytymistä haastavissa olosuhteissa.  

Kaksiosaisen kurssin ensimmäisessä osassa nuoret suunnittelevat kurssiohjelman yhdessä ohjaajien kanssa. Lisäksi nuorille järjestetään opetuskeskusteluja heidän omasta tilanteestaan. Kurssilla käy myös neurologi kertomassa epilepsiasta.

Toisella jaksolla nuoret vastaavat osaltaan ohjelman toteutuksesta. Keskeistä on yhdessä tekeminen. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi luonnossa leiriytymistä ja kaupunkiseikkailun avulla palveluihin tutustumista.

Hae kurssille

Sivu on päivitetty 20.10.2017

 

Epilepsialiiton kurssit vuodelle 2018

Tutustu tarjontaan

 

 

.