Mahdollistaja-hanke

Hankkeessa kehitetään tukea ja toimintaa työikäisille, joilla on todettu epilepsia. Toimintaa järjestetään Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa.

 

Vertaismentorointia työikäisille

Hankkeessa kehitetään auttavaa vapaaehtoistyötä. Mallia otetaan opiskelumaailmassa ja työelämässä tutusta mentoroinnista. Epilepsialiiton vertaismentorointi on epilepsiaan liittyvän kokemustiedon hyödyntämistä. Mentori on koulutettu vapaaehtoinen, jolla on oman tai läheisen ihmisen kautta kokemusta arjen muutoksista ja erilaisista elämäntilanteista epilepsian kanssa.

Vapaaehtoinen toimii vertaistukena, kannustajana ja tukena toiselle, samoja asioita kohtaavalle ihmiselle. Mentorin kanssa voi jutella itseä mietityttävästä asiasta kuten opiskelusta, työelämästä, perheen perustamisesta, leikkaushoitoon valmistautumisesta, mielen hyvinvoinnista tai yksin asumisesta. Vertaiskeskustelut voivat auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja tuoda toivoa ja rohkaisua.    

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia mentoreita sekä etsitään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa henkilöitä, jotka hyötyvät kahdenkeskisestä vertaistuesta. Saatujen kokemusten pohjalta toimintaa laajennetaan muuallekin Suomeen.  

Vertaismentorointia työikäisille

 

Tapahtumia ja vertaistukea

Hankealueilla järjestetään tapahtumia, jotka vastaavat työikäisten tiedon ja vertaistuen tarpeisiin. Tapahtumien teemat ja sisällöt ovat epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä ideoimia. Vuonna 2020 järjestetään tapahtumia, jotka liittyvät henkiseen hyvinvointiin, asumiseen ja itsenäiseen elämään sekä työelämään. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja matkakuluissa tuetaan. 

Tapahtumista tiedotetaan alueilla ja Epilepsialiiton lehdessä, somessa ja tapahtumat-sivulta. Vuoden 2020 tapahtumat:

  • 29.8. Kokkola: Reittejä ja ratkaisuja työelämään, Sokos Hotel Kaarle
  • 3.9.   Oulu: Epilepsia, asuminen ja itsenäinen elämä, Scandic Oulu City
  • 16.9. Rovaniemi: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa, Scandic Rovaniemi

 

Vahvempaa vaikuttamista

Vaikuttamiskoulutusta järjestetään Porissa 2019-2020 ja OYS-erityisvastuualueella 2020. Koulutuksiin voivat hakea kaikki vaikuttamistyöstä kiinnostuneet hankealueiden epilepsia-, AVH- ja neuroyhdistysten piiristä. Koulutuksissa vahvistetaan omia vaikuttamistyön valmiuksia ja tutustutaan erilaisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin alueella. Vaikuttamistyö voi ryhmän tarpeista lähtien keskittyä esimerkiksi alueelliseen päätöksentekoon tai pitkäaikaissairauksiin ja vammaisuuteen liittyviin asenteisiin ja mielikuviin. Samalla yhdistysten toiminnalle saadaan lisää näkyvyyttä. Koulutuksista tiedotetaan alueilla ja järjestöjen viestintäkanavissa. 

 

Yhteistyökumppanit

  • Mieli ry
  • Omaishoitajaliitto
  • Aivoliitto
  • Neuroliitto

Yhteistyötä tehdään hankealueiden yhdistysten sekä keskeisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Mentorointiin liittyvää materiaalia toteutetaan yhteistyössä UCB:n kanssa. Hanke on osa STEAn rahoittamaa Arvokas-avustusohjelmaa.
 

Hankkeen yhteyshenkilö               

Vuokko Mäkitalo
projektityöntekijä
vuokko.makitalo@epilepsia.fi
p. 040 921 0975

 

Sivu on päivitetty 27.03.2020