Medialle

Täältä löydät keskeiset faktat epilepsiasta, Epilepsialiiton logot ja tiedotuksen yhteystiedot.

Epilepsiat ovat laaja joukko neurologisia sairauksia

  • Mikä epilepsia on? Epilepsiat muodostavat joukon neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Epileptinen kohtaus on aivojen sähköisen toiminnan ohimenevä häiriö.
  • Miten epilepsia ilmenee? Epilepsiakohtaus voi ilmetä eriasteisina tajunnan, aistitoimintojen tai käyttäytymisen häiriöinä, raajojen tai vartalon kouristeluna. Yleensä kohtaukset kestävät muutamasta sekunnista muutamiin minuutteihin. Kohtaus voi myös pitkittyä, jolloin vaaditaan kiireellistä sairaalahoitoa.
  • Milloin on kyse epilepsiasta? Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen tajuttomuuskouristuskohtauksen runsaan valvomisen, stressin, alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön takia. Epilepsiasta hoitoa vaativana sairautena on kyse, kun henkilöllä on taipumus saada epileptisiä kohtauksia toistuvasti ilman erityisiä altistavia tekijöitä.
  • Mikä on syynä epilepsiaan? Epilepsia voi johtua aivosolujen vaurioitumisesta esimerkiksi aivovamman, aivokasvaimen, aivoverisuonimuutoksen, aivoverenkiertohäiriön tai aivojen kehityshäiriön seurauksena. Epilepsia voi johtua myös geneettisestä aivosolujen toimintahäiriöstä. Kaikkien potilaiden kohdalla epilepsian tarkkaa syytä ei vielä saada selville nykymenetelmillä.
  • Mikä osuus väestöstä sairastaa epilepsiaa? Noin 56 000 suomalaista eli 1% väestöstä sairastaa epilepsiaa. Lapsia heistä on noin 5 000. Joka vuosi epilepsialääkitys aloitetaan noin 3 000 henkilölle, joista 800 on alle 15-vuotiaita.
  • Minkä ikäiset sairastavat epilepsiaa? Sairastua voi missä iässä tahansa, yleisimmin kuitenkin varhaislapsuudessa tai ikääntyneenä.
  • Miten epilepsiaa hoidetaan? Epilepsian hoidon tavoite on kohtauksettomuus. Ensisijainen hoito on lääkehoito. Valtaosalla potilaista epilepsia on lääkehoidolla hyvin hallittavissa. Osalla potilaista epilepsia haittaa nykyhoidosta huolimatta merkittävästi elämää. Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaa noin 25% kaikista epilepsiaa sairastavista. Heistä merkittävä osa hyötyy leikkaushoidosta.

Logot ja visuaalinen ilme

Vuonna 2009 Epilepsialiitto uudistui 40-vuotisen toimintansa kunniaksi myös ulkoisesti. Epilepsialiiton uusi visuaalinen ilme sai seurakseen liiton historian ensimmäisen graafisen ohjeiston, joka säätelee liekkikuviosta ja nimilogosta muodostuvan tunnuksen käyttöä.

Vanhaa, sinistä liekkitunnusta käytettiin samanlaisena neljä vuosikymmentä. Se toimi myös uuden tunnuksen suunnittelun pohjana. Uusi, vihreä tunnus kuvaa kasvua ja toiveikasta, uudistuvaa henkeä. Se heijastaa sitä, kuinka epilepsiatyön haasteet ovat vuosien myötä muuttuneet. Tutkimus on tuonut uutta tietoa epilepsiasta ja hoito on kehittynyt. Epilepsiasta myös puhutaan aiempaa avoimemmin. Uudessa tunnuksessa on käytetty yhden vihreän eri sävyjä. Värin elävyys ja liike muistuttaa epilepsioiden monimuotoisuudesta.
 
Lisätietoja Epilepsialiiton tunnuksen käytöstä saa liiton tiedotuksesta.

Epilepsialiiton graafinen ohjeisto.pdf

Epilepsialiiton logo rgb.jpg

Epilepsialiiton logo harmaasävy.jpg

Epilepsialiiton logo mustavalko.jpg

Muita tiedostomuotoja ja -kokoja voit tiedustella Epilepsialiiton tiedotuksesta.

Tiedotuksen yhteystiedot

Epilepsialiiton tiedotus vastaa epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä, eri sidosryhmien, median sekä suuren yleisön ajankohtaisen ja asiallisen epilepsiatiedon tarpeeseen. Keskeisiä tiedotuskanavia ovat viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Epilepsialehti, oppaat, esitteet, tiedotteet, sairaalakirje ja www-sivut. Lisäksi tiedotus toimittaa mm. vuosikertomuksen ja osallistuu neurologisten vammaisjärjestöjen tiedotusyhteistyöhön.

Ota yhteyttä Epilepsialiiton tiedotukseen:
tiedotus(at)epilepsia.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)epilepsia.fi

tiedotuspäällikkö Kaija Lindström
puh. (09) 3508 2317, 040 590 5690 

Epilepsialehden tilaukset ja osoitteenmuutokset:
järjestöassistentti Heli Lehtimäki puh. (09) 3508 2358

Sivu on päivitetty 27.04.2017