Nuoren epilepsia

Nuoruus on hämmentävää, mutta toivorikasta aikaa. Siihen liittyy suuria tulevaisuudenkysymyksiä ja -odotuksia koulutuksesta, ammatinvalinnasta, identiteetistä ja ihmissuhteista. Kun mukana on myös pitkäaikaissairaus kuten epilepsia, tulee suunnitelmiin yksi lisätekijä, joka on huomioitava.

Kolmella neljäsosalla epilepsiaa sairastavista nuorista epilepsiakohtaukset saadaan hallintaan lääkehoidolla. He voivat elää tavallista nuoren elämää. Oikea tieto epilepsiasta, vahva itsetunto ja lähiympäristön antama tuki auttavat nuorta elämään sairautensa kanssa.

Nuoren omia toiveita, haaveita ja toisaalta myös pelkoja olisi hyvä selvittää yhdessä perheen ja asiantuntijoiden kanssa. Epilepsia saattaa tuntua pelottavalta sairaudelta, koska kohtausten tulemista ei voi ennakoida eikä kohtaustilannetta voi itse hallita. Pelot voivat aiheuttaa turhiakin rajoituksia, josta voi olla jopa enemmän haittaa kuin itse kohtauksista. On tärkeää, että nuorelle annetaan mahdollisuus purkaa ja työstää tunteitaan. 

Jos nuoren epilepsia on vaikeahoitoinen tai siinä on mukana liitännäisongelmia, tuetaan nuorta yksilöllisesti löytämään sopivia ratkaisuja arkielämän sujumiseen.

Sivu on päivitetty 28.01.2016