Rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Epilepsialiitto ry
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
09 350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hallintovastaava Milla Haglund
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
09 350 8230
milla.haglund@epilepsia.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri
Jäsenviestintä
Jäsenlaskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot jäsenestä:
Sukunimi, etunimi
Postiosoite, postinumero, postitoimipaikka
Jäsenyhdistys
Jäsenlaji
Jäsenyyden alkamispäivä
Jäsenyyden maksaja
Jäsenetulehtien lukumäärä
Muita jäsenen vapaaehtoisesti ilmoittamia tietoja
Tapahtumia koskevat osallistumistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävän henkilön oma ilmoitus
Rekisterinpitäjän ja jäsenyhdistyksen oma toiminta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Epilepsialehden osoiteaineisto lähetetään Epilepsialiiton toimesta kirjapainoon sähköisesti. Epilepsialehti ilmestyy viisi (5) kertaa vuodessa.
Osoiteaineisto sisältää: jäsenen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka ja jäsennumero

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:ta käsittelevät tiedot

Rekisterin käyttöoikeuksien periaatteita ovat:

  1. Autentikointi: rekisterin ylläpitäjän luoma henkilökohtainen tunnus ja salasanapari. Tunnistautuminen ja rekisterin käsittely tapahtuu https -suojatulla sivulla
  2. Authorisointi: rekisterin ylläpitäjä valtuuttaa muut rekisterinkäyttäjät käsittelemään rajatuin käyttöoikeuksin heidän tarvitsemiaan rekisterin osioita
  3. Jäsenrekisteritietojen käsittelystä kerätään automatisoidusti lokitiedot
  4. Laitteiden fyysinen suojaus: Jäsenrekisteri ostetaan SAAS-palveluna (software as a service) ulkopuoliselta toimittajalta

Sivu on päivitetty 31.01.2017