Tietoa epilepsiasta

Epilepsia tietoa -osuus on siirtynyt epilepsia.fi -sivuilta Terveyskylään, www.terveyskyla.fi, josta löytyy kattavasti tietoa aikuisten epilepsioista, lasten epilepsioista ja harvinaisepilepsioista.

epilepsia.fi-sivujen tieto-osiosta löytyvät edelleen oppaat ja esitteet, Epilepsialehdet, sosiaaliturva ja tietoa hoidonohjauksesta sekä lomakkeita.

Noin 1% suomalaisista sairastaa epilepsiaa. Kuka tahansa voi sairastua epilepsiaan: sinä, minä tai meille läheinen ihminen. Epilepsiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Eri ikäryhmät kohtaavat osittain samoja, osittain erilaisia haasteita elämässään epilepsian kanssa.

Eisai ja UCB tukevat Epilepsialiiton tiedotusta.

 

 

 

 

Sivu on päivitetty 20.02.2018