Vaikuttaminen ja yhteistyö

Verkostot ovat tärkeä osa epilepsiatyön tekemistä. Epilepsialiitto on mukana monissa asiantuntijaverkostoissa ja vaikuttaa muiden järjestöjen kanssa kuntien ja valtionhallinnon päättäjiin kohderyhmillemme tärkeissä asioissa.  Epilepsialiitolla on erilaisia yhteistyöverkostoja:

Epilepsia-alan kotimaisissa verkostoissa vaikutamme lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyviin asioihin ja järjestämme koulutusta ammattihenkilöille.

Kansainvälisissä verkostoissa olemme varmistamassa, että eurooppalaiset epilepsiajärjestöt saavat tietoa, tukea ja ideoita toimintaansa. Kansainvälisenä epilepsiapäivänä kampanjoidaan maailmanlaajuisesti vuosittain.

Järjestöyhteistyömme on laaja-alaista. Verkostoidumme herkästi ja vaikutamme yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin. Epilepsialiitto on kattavasti mukana myös yhteistyötahojen päättävissä elimissä.

Sivu on päivitetty 11.09.2015