Vertaistuki

Vertaistukea ja voimaantumista

Vertaistuki on ihmisten välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta, jonka pohjana on sama tai samankaltainen kokemus. Samaa sairautta sairastavilla on usein tarve jakaa kokemuksia ja saada tietoa toisilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Parhaimmillaan vertaistuki toimii arjen elämänlaadun vahvistajana, tukena ja apuna.

Vertaistuki voi olla spontaania, arjen tilanteissa tapahtuvaa tai suunnitelmallista toimintaa. Epilepsialiiton vertaistoiminta on suunnitelmallista. Tällöin koulutettu vertaisohjaaja ja tuettava kohtaavat kahden kesken tai ohjatussa vertaisryhmässä. Vuorovaikutuksessa voi olla kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa.

Vertaistukea voi saada ja jakaa monella tavalla

Vertaistuki on oleellinen osa toimintaamme. Kursseilla ja avokuntoutusryhmissä on mahdollista jakaa kokemuksia ja kohdata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia.

Eri kohderyhmille suunnatuissa tapahtumissa on mahdollisuus tutustua koulutettuihin vertaisohjaajiin, saada ja jakaa vertaistukea.Vertaistukea saa myös osallistumalla paikallisten epilepsiayhdistysten toimintaan. Yhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, kerho- ja ryhmätoimintaa.

Epilepsialiiton oma sosiaalisen median yhteisö tarjoaa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksiaan verkossa. Koulutetut vertaisohjaajat ohjaavat verkkovertaiskeskusteluja verkkoyhteisössä.

Vertaistarinat mediassa ja blogit (Kallen blogi ja Sallan blogi) välittävät kokemustietoa, joka mahdollistaa vertaisuuden kokemuksen.

Vertainen

Vertainen on henkilö, joka kuuntelee ja kannustaa toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Hän on ehdottoman vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista ihmistä. Vertainen voi olla itse epilepsiaa sairastava henkilö tai sairastuneen läheinen. Usein sairaus koskettaa koko lähipiiriä.

Vertaisohjaajat ja vertaisverkosto

Epilepsialiitto kouluttaa epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään toimimaan vertaisohjaajina. Vertaisohjaajat tukevat epilepsiaan sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa. Vertaistoiminta on vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea luottamuksellisessa ja myötätuntoisessa ilmapiirissä. Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia.

Tietoa ja tukea harvinaisepilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen

Etsitkö vertaista? Voit ottaa yhteyttä vertaisverkostomme jäseniin sähköpostitse ja kuulla sekä jakaa kokemuksiasi harvinaisepilepsiasta.


ULD-EPM1 (Unverricht-Lundborgin tauti)
Lue lisää ULD-EPM1 epilepsiasta

Heimo Hauhia, heimo.hauhia@luukku.com
Helinä Kujansuu, sirpalinnola29@gmail.com 
Laura Ylitalo, laura90@jippii.fi
Noora Korri, unohtaja@suomi24.fi
Piia Ylitalo, piia.ylitalo@gmail.com
Päivi Marttila, peikkis_83@hotmail.com

"Vain toinen samaa sairautta sairastava voi aavistaa, miltä toisesta todella tuntuu."

CSWS-epilepsia
Lue lisää CSWS-epilepsiasta ja Landau-Kleffnerin oireyhtymästä
Liisi Urpo, liisi.urpo@gmail.com

Dravet´n oireyhtymä
Lue lisää Dravet´n oireyhtymästä ja Dravet´n oireyhtymä Epilepsialehdessä  
Päivi Hölttä, paivi.holtta1@luukku.com
Maarit Ruopsa, maarit.ruopsa@luukku.com

Lennox-Gastaut´n oireyhtymä
Lue lisää Lennox-Gastaut´n oireyhtymästä
Anna Pohjalainen, apohjalainen@yahoo.com 

Tukea vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen
Henriikka Välimäki, sofiahenriikka72@gmail.com
Katja Heinonen, katja.heinonen@gmail.com
Lotta Rantanen, lotta.rantanen@hotmail.com p. 050 9185900
Marika Raitanen, marika.raitanen@kulttuurivartti.fi
Nina Teerimäki, nteerimaki@gmail.com
Satu Vyyryläinen, sv_80@hotmail.com
Sami Saarentola, samisaarentola@gmail.com

Verkkovertaistukea yhteisössä

Verkkoyhteisö tarjoaa mahdollisuuden käydä vertaiskeskusteluja toisten epilepsiaa sairastavien kanssa. Verkkoyhteisöön pääset rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun etusivulta joko olemassa olevilla facebook-tunnuksillasi tai luomalla uuden tunnuksen itsellesi.

Yhteisössä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja niissä noudatetaan yleistä netikettiä. Osa keskusteluista on avoimia kaikille, osa suljettuja, joihin voit hakea jäsenyyttä keskustelun moderaattoreilta.

Yhteisössä vertaiskeskusteluja mm.

  • epilepsiaa sairastavien lasten vanhemmille
  • harvinaista ja vaikehoitoista epilepsiaa sairastaville
  • aikuisille
  • nuorille
  • senioreille
  • epilepsiakirurgiasta

Tule mukaan!

Sivu on päivitetty 10.05.2017