Apurahojen saajat

Epilepsiatutkimussääitön jakamat apurahat: Yhteensä 110 apurahan saajaa, 612 000 mk + 352 4000 €
Vuosina 1988, 1993, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018.
 

 

Vuoden 2019 apurahan saajat

Epilepsiatutkimussäätiö on jakanut 24 000 euroa apurahoja kuudelle tutkijalle, 4 000 euroa kullekin. Apurahojen saavat ovat tässä:

 

Eduard Daura Sarroca, Molecular pathogenic mechanisms of Progressive Myoclonus Epilepsy, Biomedicum, Helsinki

Mette Heiskanen, Solunulkoiset vesikkelit apuna lievän aivovamman diagnosoinnissa, A.I. Virtanen -instituutti Itä-Suomen  yliopisto

Olesia Ignatenko, Treatment of a mouse model mitochondrial spongiotic encephalopathy, Helsingin yliopisto

Soila Järvenpää, Talamuksen anteriosen tumakkeen syväaivostimulaation optimointi vaikeahoitoisessa epilepsiassa, Tampereen yliopistollinen sairaala

Martina Mavrovic, A novel role of the neuronspecific KCC2 protein in controlling developmental apoptosis: implicatiotns on early-onset epileptic disorders, Helsingin yliopisto

Ropafadzo Mzezewa, Functional epilepsy modelling. Novel platform for studying human stem cell derived neuronal networks, Tampereen yliopisto

 

Vuonna 2018

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi maaliskuussa 2018 apurahoja yhteensä 20 000 euroa viidelle väitöskirjatutkijalle, 4000 euroa kullekin.

Anwer, Mehwish Sushi repeat-containing protein X-linked 2 (SRPX2) - A novel biomarker of traumatic brain injury, A.I.Virtanen instituutti

Gorski, Katarin Characterization of synaptic pathology of cystatin B-deficient mice – a proteomic approach, Folkhälsan tutkimuskeskus, Biomedicum, Helsinki

Heiskanen, Mette Eksomiterapia aivovamman hoitokeinona, A.I.Virtanen instituutti

Ignatenko, Olesia Treatment of a mouse model of mitochondrial spongiotic encephalopathy, Helsingin yliopisto

Lahti, Anna-Maija Aivoverenkiertohäiriöt ja epilepsia, Oulun yliopistollinen sairaala

Vuonna 2017

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi maaliskuussa 2017 apurahoja kahdeksalle tutkijalle  25 000 euron edestä.

Bruun Emmi (LK, proviisori/opiskelija, väitöskirjatutkija): Antiepileptic drug treatment in the elderly: Choice of initial treatment, potential interactions and seizure outcome (3125 euroa)

Das Gupta (MSc PhD Student): Robustly Changed Reelin-Clusterin Signaling: A Novel Pathomechanism for Poor Recovery after Traumatic Brain Injury (3125 euroa) 

Kyyriäinen Jenni (FM, jatko-opiskelija): PDGF-B ja uPA reseptoreiden vuorovaikutuksen merkitys päävamman jälkeen (3125 euroa)  

Lipponen Anssi (FM, nuorempi tutkija): Identificication of Novel Pharmacotherapies for Traumatic Brain Injury Using Systems Biology Approach (3125 euroa) 

Mäkinen Jussi (neurologian erikoislääkäri, TAYS epilepsiapoliklinikan vastuulääkäri): Pathways leading to optimal antiepileptic drug therapy (3125 euroa) 

Saarinen Maiju (biostatistikko, TYKS, lasten ja nuorten klinikka): Lapsuusiän epilepsia: ajalliset muutokset ilmaantuvuudessa ja ennenaikaisessa kuolleisuudessa. Valtakunnallinen rekisteritutkimus (3125 euroa)

Sauna-aho Oili (PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Kuntoutus- ja kehittämisjohtaja): Lapsuusiällä alkavat vaikeahoitoiset epilepsiat aikuisuudessa - 25 vuoden seurantatutkimus (3125 euroa) 

Vuokila Niina (MSc, nuorempi tutkija): microRNA-124a as a mechanisms and biomarker for recovery process after traumatic brain injury (3125 euroa)

Vuonna 2016

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi maaliskuussa 2016 apurahoja kymmenelle tutkijalle Epilepsiaseurarahastosta ja Elvi Holopainen -rahastosta 38 000 euron edestä.

Das Gupta Shalini (MSc.PhD Student): Robustly changed reelin-clustering signaling: A novel pathomechanism for poor recovery after traumatic brain injury (4000 euroa)

Kananen Janne (Tietotekniikan diplomi-insinööri, Lääketieteen kandidaatti): MREG datan signaalianalyysi eri sairauksissa (4000 euroa)

Laari Anni (Filosofian maisteri, väitöskirjatyöntekijä): PEHO-oireyhtymän ja PEHO:n kaltaisen oireyhtymän molekyyligeneettinen tausta (4000 euroa)

Mäkinen Jussi (LL, neurologian erikoislääkäri): More than seizures: Optimizing the antiepileptic drug treatment (4000 euroa)

Nikkanen Joni (DI, tohtorikoulutettava):  Metabolic characterization and treatment of a mouse model for mitochondrial epilepsy syndrome (IOSCA) (4000 euroa)

Saastamoinen Eemeli (LK, opiskelija, väitöskirjatyöntekijä): Pohjolan epilepsioiden geneettinen epidemiologia (4000 euroa)

Sarviaho Riika (Filosofian maisteri, jatko-opiskelija, tutkija): Koira nuoruusiän myoklonisen epilepsian mallieläimenä (4000 euroa)

Uski Jessina (Lääketieteen kandidaatti, opiskelija): Clinical studies on post traumatic epilepsy; Mortality after post traumatic injury and effects on post traumatic epilepsy (2000 euroa)

Wilenius Juha (LL, erikoistuva lääkäri): Magnetoenkefalografian käyttö epilepsiakirurgiapotilaiden pre-operatiivisissa arvioissa (4000 euroa)

Yasmin Amna (MSc, PhD Student): Magneettikuvaus ja -spektroskopia biomarkkerit päävamman jälkeisessä epileptogeneesissä (4000 euroa)

Vuonna 2015

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi maaliskuussa 2015 apurahoja Epilepsiaseurarahastosta 40 000 euron edestä kymmenelle väitöskirjatutkiijalle, 4000 euroa kullekin.

Vuonna 2015 apurahoja saivat seuraavat tutkijat:

Amna, Yasmin (MSc): Magneettikuvaus ja -spektroskopia biomarkkerit päävamman jälkeisessä epileptogeneesissä (4000 euroa)

Auvinen, Pia (LK): Biomarkers based stratification of human refractory epilepsies (4000 euroa)

Körber, Inken (PhD): Microglial dysfunction in progressive myoclonus epilepsy, EPM1'. In this project, we aim to unravel the molecular disease pathogenesis underlying the neurodegenerative movement disorder EPM1 utilizing a well characterized EPM1 mouse model (Cstb-deficient mouse) (4000 euroa)

Leinonen, Heta (LL): Epilepsiakirurgia lapsilla ja nuorilla (4000 euroa)

Pyykkönen, Niina BSc: Non-coding RNA and post-traumatic epileptogenesis (4000 euroa)

Raatikainen, Ville (DI): Spatio/temporaalinen ICA ultranopeassa MREG-kuvauksessa (4000 euroa)

Rauramaa, Tuomas (LL): Hippokampuksen muutokset aivojen rappeuttavissa sairauksissa ja epilepsiassa (4000 euroa)

Saarinen, Maiju (VTM): Ajalliset muutokset lapsuusiän epilepsian ilmaantuvuudessa ja epilepsiaan liittyvässä (4000 euroa)

Sairanen Joni (LK): Pitkittyneen epileptisen kohtauksen ja status epilepticuksen hoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 – sadan päivystyksellisen potilaan prospektiivinen tutkimus (4000 euroa)

Sandell, Katarin (FM): Characterization of synaptic pathology of cystatin B-deficient mice with special implication to microglial contribution (4000 euroa)

Vuonna 2014

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi huhtikuussa 2014  Epilepsiaseurarahastosta yhteensä 36 000 euroa apurahoja seuraaville väitöskirjatutkijoille:

Immonen Emmi, LK, proviisori: Outcome of antiepileptic drug treatment in the elderly (Epilepsian lääkehoidon erityispiirteet ikääntyneillä) (4000 euroa)

Itkonen Emmi, TtK: Ethical aspects in Clinical Trials from the neurological patient´s perspective (4000 euroa)

Kantanen Anne-Mari, LL, neurologian erikoislääkäri: Hoitoresistentti pitkittynyt epileptinen kohtaus Suomessa ja KYS ERVA-alueella (4000 euroa)

Kyyriäinen Jenni, M. Sc; jatko-opiskelija: PDGFR-beta ja uPAR interaktomin aktivaation karakterisointi epileptogeneesin aikana (4000 euroa)

Kämppi Leena, LL: Status epilepticuksen hoidon viiveet ja niiden vaikutus ennusteeseen (4000 euroa)

Laari Anni, FM: PEHO-oireyhtymän ja PEHO:n kaltaisen oireyhtymän molekyyligeneettinen tausta (4000 euroa)

Lipponen Anssi, FM: Epigeneettinen säätely aivovamman jälkeisessä epileptogeneesissä (4000 euroa)

Muona Mikko, FM: Progressiivisten myoklonusepilepsioiden molekyyligeneettisen taustan kartoittaminen (4000 euroa)

Möttönen Timo,LL: Vaikeahoitoisen epilepsian hoito aivojen syvien osien sähköisellä stimulaatiolla (4000 euroa)

Vuonna 2013

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi huhtikuussa 2013 apurahoja Epilepsiaseurarahastosta yhteensä 28 800 euron edestä kuuteen tutkimushankkeeseen ja yhteen opintokäyntiin.

Tutkimushankkeet/väitöskirjatyöt

Hynynen Johanna, LL: Status epilepticuksen mitokondriaalinen etiologia – Yleisyys ja perintötekijämuutokset (4000 euroa)

Kotisaari Kaisa, LL: Pika-EEG (p-EEG) päivystysolosuhteissa (4000 euroa)

Nevalainen Olli, LK: Epilepsiaa sairastavien kuolleisuus Suomessa (3600 euroa)

Peltola Minna, LL: Sähköinen status epilepticus unessa (4000 euroa)

Sokka Arja, Lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri: Perinatal and reproductive risk factors for childhood epilepsy – A population based study (Lapsuusiän epilepsian perinataaliset ja raskauden aikaiset riskitekijät – Väestöpohjainen tutkimus)  (4000 euroa)

Hanke/opintokäynti

Koponen Susanna, lääketieteen tri:  Vierailu Toronton lasten neurokirurgian klinikkaan syksyllä 2013 (5200 euroa)

Vuonna 2012

Epilepsiatutkimussäätiö jakoi apurahoja Epilepsiaseurarahastosta yhteensä 39 600 euron edestä 11 tutkijalle 3600 euroa kullekin.

Danner Nils, LL: Characterization of cortical excitability in Unverricht-Lundborg type progressive myoclonus epilepsy (3600 euroa)

Ekolle Ndode Ekane Xavier, MSc, Phd student: Angiogenesis is epileptogenesis and epilepsy- roll of the uPA-uPAR system (3600 euroa)

Jokiranta Elina Psykologian maisteri (PsM), kliininen psykologi: Lifetime prevalence of epilepsy in children and adolescents with autism spectrum disorders (ASD) - A nationwide population based study (3600 euroa)

Kämppi Leena, LL, Erikoistuva lääkäri: Pitkittynyt epileptinen kouristuskohtaus: Hoidon viiveiden eri komponenttien määrittely,  mittaus ja korrelaatio ennusteeseen (3600 euroa)

Manninen Otto, FM: Kuvantamistutkimus etenevän myoklonusepilepsian (Unverricht-Lundborgin tauti, EPM1) poistogeenisessä hiirimallissa (3600 euroa)

Nevalainen Olli, Lääketieteen kandidaatti: Epilepsiaa sairastavien kuolleisuus Suomessa (3600 euroa)

Raatikainen Maria, PsM, psykologi: Nuoruusiän myoklonusepilepsiaa sairastavien kognitiivinen suoriutuminen (3600 euroa)

Sarja Johanna, LK: Status epilepsticuksen mitokondriaalinen etiologia - Yleisyys ja perintötekijämuutokset (3600 euroa)

Shatillo Olena, PhD Student, MD:  Can stimulation of brain recovery by enriched environment prevent epileptogenesis after TBI? (3600 euroa)

Tegelberg Saara, FM, tohtorikoulutettava: Etenevän myoklonusepilepsian (EPM1) tautimekanismien tutkimus (3600 euroa)

Ziyatdinova Sofya, PhD Student, MSc: Effect of treatments on the development of epileptogenesis and epilepsy in a mouse  model of Alzheimer´s disease (3600 euroa)

Vuonna 2011

Epilepsiatutkimussäätiön hallitus jakoi yhteensä 40 000 euron edestä apurahoja kymmenelle tutkijalle, 4000 euroa kullekin.

Danner Nils, LL, tutkija: Liikeaivokuoren toiminnan kartoittaminen Unverricht-Lundborgin taudissa. (4000 euroa)

Haapala Piia, LL, erikoistuva lääkäri: Akuutin kouristuskohtauksen ja sen jälkeisen epilepsian kliiniset piirteet ja ennuste alle 16-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. (4000 euroa)

Huusko Noora, FM, nuorempi tutkija: Neurobiologiset muutokset epilepsian kehittymisen aikana. (4000 euroa)

Kousi Maria, MSc, PdD opiskelija: Dissecting the genetic background of childhood onset symptomatic epilepsy. (4000 euroa)

Lehtinen Henri, Neuropsykologi (ET), PsM: Epilepsiakirurgian kognitiiviset sivuvaikutukset lapsilla – kahden vuoden neuropsykologinen seuranta. (4000 euroa)

Mankinen Katariina, LL, tutkijalääkäri: Oppimisvaikeudet temporaaliepilepsiaa sairastavilla lapsilla. (4000 euroa)

Scheperjans Filip, LT, erikoistuva lääkäri: Emergency neuroimaging after first seizure. (4000 euroa)

Suorsa Eija, LL, erikoistuva lääkäri: Vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia ja interiktaaliset kardiovaskulaariset ilmentymät – pitkäaikaisseurantatutkimus. (4000 euroa)

Tiitta Petri, PsM psykologi, jatko-opiskelija: Mental status changes in the elderly with childhood-onset epilepsy. (4000 euroa)

Ziyatdinova Sofya, MSc, PhD opiskelija: Effect of treatments on the development of epileptogenesis and epilepsy in a mouse model of Alzheimer’s disease. (4000 euroa)

Vuonna 2010

Epilepsiatutkimussäätiön hallitus  myönsi vuonna 2010 apurahaa kaikkiaan kymmenelle hakijalle, yhteensä 40 000 €.

Belt Nelli, 4 000 €
PsM, vs.psykologi
Väitöskirjatutkimus: Vastadiagnosoituun aikuisiän paikallisalkuiseen epilepsiaan liittyvät kognitiiviset häiriöt ja niiden mahdollinen eteneminen viiden vuoden seurannassa.

Bolkvadze Tamuna, 4 000 €
Postdoctoral Researcher
Muu tutkimus: Development of a mouse model of posttraumatic epilepsy (PTE)

Ekolle Ndone Ekane Xavier, 4 000 €
PhD Student MSc
Väitöskirjatutkimus: Angiogenesis in epileptogenesis and epilepsy

Jutila Leena, 4 000 €
LL, Neurologian erikoislääkäri
Väitöskirjatutkimus: Ohimolohkoepilepsian kirurginen hoito: Hoitotulosta pitkäaikaisseurannassa ennustavat tekijät (Surgical Treatment of Refractory Temporal Lobe Epilepsy: Predictors of Long-term Outcome)

Kylliäinen Anneli, 4 000 €
PsT, Neuropsykologian erikoispsykologi
Muu tutkimus: Poissaoloepilepsiaa sairastaneiden lasten ja nuorten neurokognitiivinen suoriutuminen - seurantatutkimus

Lehtinen Henri, 4 000 €
PsM, vs. Neuropsykologi (ET)
Väitöskirjatutkimus: Epilepsiakirurgian kognitiiviset sivuvaikutukset lapsilla - kahden vuoden neuropsykologinen seuranta

Peltonen Maria, 4 000 €
LL, Apulaisylilääkäri
Väitöskirjatutkimus: Sähköinen status epilepticus unessa

Rantanen Kati, 4 000 €
PsL, Neuropsykologian erikoispsykologi
Väitöskirjatutkimus: Neurocognitive functioning and social competence in preschool children with epilepsy (Epilepsiaa sairastavien 3-6 vuotiaiden neurokognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky)

Tegelberg Saara, 4 000 €
FM, Tohtorikoulutettava
Väitöskirjatutkimus: Etenevän myoklonusepilepsian (EPM1) tautimekanismien tutkimus

Äikiä Marja, 4 000 €
PsT
Muu tutkimus: Kognitiivinen suoriutuminen Unverricht-Lundborgin (EPM1) taudissa

Vuonna 2008

Immonen Riikka J., 3.000 €
FM, tutkijakoulutettava, Jännevirta
Väitöskirjatutkimus: Epileptogeneesin karakterisointi magneettikuvauksen avulla - ennustavien tekijöiden etsintä

Kharatishvili Irina, 3.000 €
MD, doctoral student, Kuopio
Väitöskirjatutkimus: Development and characterization of the animal model of post-traumatic epilepsy in humans. Identification of clinically relevant surrogate markers for post-traumatic epilepsy.

Komulainen-Ebrahim Jonna, 3.000 €
LL, Lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri, Jääli
Väitöskirjatutkimus: Lasten epilepsian hoito, hoidon seuranta ja ennuste

López Picón Francisco, 3.000 €
MSc, PhD student, Turku
Väitöskirjatutkimus: Intracellular Neurofilament Proteins in the Rat Hippocampus: Developmental Aspects and Changes in Response to Status Epilepticus

Mankinen Katariina, 3.000 €
LL, Lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri, Oulu
Väitöskirjatutkimus: Oppimisvaikeudet temporaaliepilepsiaa sairastavilla lapsilla

Rantanen Kati, 3.000 €
PsL, vs. psykologi, Tampere
Väitöskirjatutkimus: Neurocognitive functioning and social competence of preschool children with epilepsy (Epilepsiaa sairastavien 3–6-vuotiaiden neurokognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky)

Villberg Ville, 3.000 €
Kuopio
Väitöskirjatutkimus: Kriittisten aivokuorialueiden paikantaminen funktionaalisen magneettikuvauksen (fMRI), navigoidun magneettistimulaation (NBS) ja neuropsykologisten tutkimusten avulla

Vuonna 2005

Kukko-Lukjanov Tiina-Kaisa, 5.000 €
FM, Turku
Väitöskirja: Histaminergisten neuronien suojavaikutus ja mekanismit epileptisen kohtauksen aiheuttamassa hippokampusvauriossa kehittyvissä aivoissa.

Pirttilä Terhi, 4.000 €
FM, lääketiet.yo, Kuopio
Väitöskirja: Cystatin C-proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset normaalissa ja epileptogeenisessä aivokudoksessa.

Putkonen Päivi, 7.000 €
THM, Tutkija/Luento-opettaja, Espoo
Väitöskirja: Epilepsiakirurgian tehokkuus ja vaikuttavuus

Pylvänen Virpi, 500 €
LL, neur.el, vs. apul.opettaja, Oulu
Väitöskirja: Valproaatin aiheuttama painonnousu ja metabolisendokriiniset häiriöt

Rantanen Kati, 3.000 €
PsM, Psykologi, Tampere
Väitöskirja: Epilepsiaa sairastavien 3-6-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen ja sosiaalinen toimintakyky

Ronkainen Eija, 500 €
LL, tutkija, Oulu
Väitöskirja: Vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia ja interiktaaliset kardiovaskulaariset ilmentymät pitkäaikaisseurantatutkimus

Vuonna 2001

Ansakorpi Hanna, 6.500 mk
LL, neur. erikoist. lääkäri, Tampere
Epilepsia ja autonominen hermosto

Jolkkonen Esa, 13.000 mk
LK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Väitöskirja: Amygdalan sentraalitumake: rakenne ja ratayhteydet

Kemppainen Samuli, 8.000 mk
LK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Väitöskirja: Amygdalan estävän välittäjäainejärjestelmän muutokset ohimolohkoepilepsiassa

Lamusuo Salla, 6.500 mk
LL, neur.erikoislääkäri, Turku
Imaging the epileptogenic region with positron emission tomograhpy in patients with temporal lobe epilepsy

Ruotsalainen Kirsi Hannele, 6.500 mk
LL, väitöskirjatyöntek./tutkija, Oulu
Väitöskirja: Hormonaaliset häiriöt epilepsialääkitystä käyttävillä epilepsiaa sairastavilla lapsilla ja nuorilla

Salmenperä Tuuli Maria, 6.500 mk
LL, neur.erikoislääkäri, tutkijalääkäri, Kuopio
Väitöskirja: Ihmisen partiaalinen epilepsia: temporaalilohkossa todettavat rakenteelliset muutokset suhteessa epilepsian kestoon ja kohtausten lukumäärään

Vuonna 2000

Ansakorpi Hanna, 6.500 mk
LL, ”eurolääkäri”, Tampere
Epilepsia ja autonominen hermosto

Arvio Maria, 37.000 mk
LKT, last.neur.erikoislääkäri, kehitysvammalääketiet. erityispätevyys, Lammi
Kehitysvammaisen vaikeahoitoinen epilepsia

Haataja Leena, 31.000 mk
LT, Turku
Lapsuusiässä epilepsian saaneiden elämänlaatu. Etenevä kontrolloitu pitkäaikaisseurantatutkimus

Jolkkonen Esa, 13.000 mk
LK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Väitöskirja: Amygdalan sentraalitumake: rakenne ja ratayhteydet

Kemppainen Samuli, 6.000 mk
LK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Amygdalan inhibitorinen välittäjäainejärjestelmä ja sen plastisuus ohimolohkoepilepsian kainihappomallissa

Nissinen Jari, 6.500 mk
FK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Väitöskirja: Ohimolohkosta alkavat epileptiset kohtaukset

Vuonna 1997

Holopainen Irma, 10.000 mk
Dosentti, last.neur.erik.lääk., Turku
Muu tutkimus: Epilepsian aiheuttamat molekyylitason vauriomekanismit kehittyvien aivojen hippokampuksessa

Myllynen Päivi, 5.000 mk
LK, Oulu
Väitöskirja: Uusien epilepsialääkkeiden metabolia ja istukkakinetiikka. Istukkaperfuusio prekliinisenä testinä

Nissinen Jari, 5.000 mk
FK, tutkijakoulutettava, Kuopio
Väitöskirja: Ohimolohkosta alkavat spontaanit epileptiset kohtaukset

Salmenperä Tuuli, 5.000 mk
LL, neur.erik.lääkäri, Kuopio
Väitöskirja: Ihmisen temporaaliepilepsia: temporaalilohkossa todettavat rakenteelliset muutokset suhteessa epilepsian kestoon ja kohtausten lukumäärään

Vuonna 1996

Holopainen Irma, 30.000 mk
Dosentti, LT, Turku
Muu tutkimus: Hippokampusatrofian esiintyminen lapsuusiän temporaaliepilepsiassa; protonispektroskooppinen tutkimus

Posio Pirjo, 10.000 mk
LK, opiskelija, Oulu
Väitöskirja: Epileptinen solutuho hippokampuksessa

Vuonna 1995

Forss Nina, 10.000 mk
Tutk. assist., apul.lääkäri, Helsinki
Muu tutkimus: PET- ja MEG-tutkimukset epilepsiafokuksen paikannuksessa

Holopainen Irma, 20.000 mk
Dosentti, LT, Turku
Muu tutkimus: Hippokampusatrofian esiintyminen ja kehittyminen lapsuusiän paikallisalkuisissa epilepsioissa; protonispektroskooppinen tutkimus

Jalava Merja, 10.000 mk
Työterv.huollon erik. lääkäri, Turku
Väitöskirja: Epilepsialapset aikuisina: terveydentila ja elämäntilanne

Kotti Tiina, 10.000 mk
FM, tutkija, Kuopio
Väitöskirja: Eksitotoksiseen hermosoluvaurioon liittyvät morfologiset muutokset ja niiden ehkäisy jyrsijän hippokampuksessa

Pilke Antero, 10.000 mk
Neur.erik.lääkäri, ylilääkäri, Kotka
Väitöskirja: Ohimolohkoepilepsian leikkaushoito

Savander Vesa, 10.000 mk
LK, tutkija, Kuopio
Väitöskirja: Rotan amygdalakompleksi: sisäiset ratayhteydet ja GABAerginen järjestelmä

Tuunanen Jarkko, 10.000 mk
LK, tutkija, Kuopio
Väitöskirja: Epileptinen solutuho ja sen esto Amygdalassa

Vuonna 1994

Henriksson Markus, 7.000 mk
LL, psyk.erik.lääkäri, Helsinki
Väitöskirja: Mielenterveyden häiriöt epilepsiaa sairastaneilla itsemurhan tehneillä.

Jalava Merja, 23.000 mk
Työterv.huollon erik.lääkäri, Turku
Väitöskirja: Epilepsialapset aikuisina: terveydentila ja elämäntilanne

Lehesjoki Anna-Elina, 15.000 mk
LKT, Helsinki
Muu tutkimus: Progressiivinen myoklonusepilepsia: Unverricht-Lundborgin taudin geenin eristäminen ja luonnehtiminen

Pitkänen Asla, 25.000 mk
Dosentti, Kuopio
Muu tutkimus: Amygdalan anatomia ja amygdalaperäisten epileptisten kohtausten leviämisreitit rotalla ja ihmisellä

Vuonna 1992

Isojärvi Jouko, 5.000 mk
LT, Oulu
Muu tutkimus: Epilepsia ja endokriininen järjestelmä

Jalava Merja, 20.000 mk
Työterveyslääkäri, Turku
Väitöskirja: Epilepsialapset aikuisina: terveydentila ja elämäntilanne

Miettinen Riitta, 10.000 mk
FK, Kuopio
Väitöskirja: Neuronien inhibitoriset yhteydet ja subkortikaalinen hermotus hippokampuksessa. Vaikutus hippokampuksen normaaliin toimintaan ja patofysiologisiin prosesseihin

Nissilä Markku, 10.000 mk
LL, Turku
Muu tutkimus: Somatosensoristen herätepotentiaalien dynamiikka absence -epilepsiassa

Ylinen Aarne, 20.000 mk
LKT, Kuopio
Muu tutkimus: Hippokampuksen epileptisen aktiviteetimerkitys muistihäiriön aiheuttajana  

Vuonna 1991

Isojärvi Jouko, 20.000 mk
LKT, Oulu
Muu tutkimus: Reproduktiiviset häiriöt epilepsiaa sairastavilla naisilla

Kälviäinen Reetta, 10.000 mk
LL, Kuopio
Väitöskirja: Epilepsian ennuste: vastadiagnosoituun, aikuisiän epileptiseen kohtausoireistoon liittyvät kliiniset, elektrofysiologiset, kognitiiviset ja neurotransmitterimuutokset ja niiden merkitys epileptisen prosessin ennusteessa

Ylinen Aarne, 30.000 mk
LL, Kuopio
Väitöskirja ja jatkotutkimus: Hippokampuksen osuus epilepsiassa - epileptisen soluvaurion ehkäisymahdollisuudet - epileptisen oppimis/muistihäiriön syntymekanismit

Vuonna 1990

Halonen Toivo, 5.000 mk
Sairaalakemisti, FK, Kuopio
Väitöskirja: Transmitter amino acis in convulsions and during vigabatrin treatment

Lehesjoki Anna-Elina, 35.000 mk  
LKT, Helsinki
Muu tutkimus: Progressiivinen myoklonusepilepsia: geenin kartoittaminen ja karakterisoiminen

Vuonna 1989

Isojärvi Jouko, 15.000 mk
LL, Oulu
Väitöskirja: Antikonvulsiivisen lääkityksenendokriiniset vaikutukset epilepsiapotilailla

Välimäki Matti, 20.000 mk
LKT, Espoo
Muu tutkimus: Aiheuttavatko epilepsialääkkeet kudosten hypotyroosia?

Sivu on päivitetty 10.12.2019