Epilepsiatutkimussäätiö

  • Tuemme epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta
  • Jaamme apurahoja
  • Otamme vastaan rahalahjoituksia  ja testamentteja

Tarkoitus ja toiminta 

Epilepsia on yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista, johon voi sairastua missä iässä tahansa. Epilepsian monimuotoisuutta ei tunneta: Epilepsia taustalla voi olla monia eri syitä. Epilepsiakohtausten ohella oireet voivat olla muita neurologisia oireita tai kognitiivisia ja psyykkisiä toimintakyvyn haittoja. Epilepsian tieteellinen tutkimus auttaa löytämään ratkaisuja epilepsian hoitoon ja sairastavien sekä heidän läheistensä tukemiseen sekä ennaltaehkäisemään sairauden aiheuttamia ongelmia.

Epilepsialiitto perusti Epilepsiatutkimussäätiön vuonna 1985. Epilepsiatutkimussäätiön tarkoituksena on tukea epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta Suomessa. Epilepsiatutkimussäätiö jakaa apurahoja tämän tarkoituksen mukaisesti. Ensisijassa tuetaan väitöskirjatutkimustyötä.

Epilepsiatutkimussäätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista sekä sijoitustoiminnastaan.
Yhteisöt voivat vähentää Epilepsiatutkimussäätiölle tehdyt 850-50 000 euron suuruiset lahjoitukset tuloverotuksessa (verohallituksen päätös 9.10.2013 nro A31/3570/2013).

Yleishyödyllisenä yhteisönä Epilepsiatutkimussäätiö, joka on vapautettu veronmaksusta. 

Sivu on päivitetty 07.01.2020