Hur diagnosticeras och sköts epilepsin?

Den som har epilepsi sköts i allmänhet på den neurologiska eller barnneurologiska polikliniken vid sjukhuset i sitt eget sjukvårdsdistrikt. För vuxna bör inledningen och avslutningen av vården av epilepsi, vården av grav epilepsi samt planeringen och uppföljningen av en epilepsisjuks graviditet skötas inom specialsjukvården. Ståndpunktstaganden från specialsjukvården behövs också vid bedömningar av den epilepsisjukes arbetsförmåga och körförmåga. Antalet besök som behövs för att genomföra vården och längden av specialsjukvården bestäms patientvis.

För diagnostiken, skötseln och specialfrågor i fråga om barns epilepsi (t.ex. särskillnadsdiagnostik, val av vårdmetoder, utbildnings-, yrkesvals- och rehabiliteringsfrågor) svarar primärt en specialläkare i barnneurologi. Vårdansvaret kan efter inledningen av vården för utvecklingsstörda epileptiska barn i balanserad anfallssituation överflyttas till en läkare för utvecklingsstörda eller på basis av åldern till en specialist på neurologi, som på grundval av bedömning i vuxen ålder i vissa situationer kan ersättas av en hälsocentrals- eller egenläkare. Till polikliniken för specialsjukvård kommer man till undersökning med remiss från hälsocentrals- eller privatläkare. Till jourvård på förstahjälpskliniken kommer en patient utan remiss. Till vård på specialistnivå (de utredningar som skall göras i Helsingfors eller Kuopio för grav epilepsi) behövs remiss av den egna specialisten och dessutom betalningsförbindelse från det egna sjukvårdsdistriktet eller kommunen.

Vården av ett förlängt epileptiskt anfall är jourvård. Undersökningarna av ett epileptiskt anfall och diagnos av misstänkt epilepsi är även enligt huvudregeln brådskande både för barn och vuxna, eftersom man genom fotografisk undersökning i det första skedet även utesluter eventualiteten av brådskande hjärntumörer eller förändringar i blodkärlen. De sjukdomar som hittas i bakgrunden till epilepsi och som bör opereras hör i allmänhet till dem som brådskande bör opereras av en neurokirurg. Att inleda vården av epilepsi är i allmänhet brådskande sedan diagnosen har blivit klar. Icke-brådskande vård vid epilepsi gäller särskilt långtidsvård.

Sivu on päivitetty 29.10.2015