Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2. ja eurooppalainen 112-päivä 11.2.

 


Kansainvälisenä epilepsiapäivänä ja Euroopan 112-päivänä teemme epilepsiaa tutuksi ja kampanjoimme arjen turvallisuuden parantamiseksi. 

Vietämme kansainvälistä epilepsiapäivää 10.2. potilasjärjestöjen maailmanlaajuisen kattojärjestön International Bureau for Epilepsyn (IBE) johdolla yli 120 muun maan sekä epilepsiayhdistysten vapaaehtoisten ja Suomen Epilepsiaseuran kanssa.

Epilepsiapäivänä käynnistyvä somekampanjamme tekee epilepsiaa sairautena tutuksi ja kumoaa epilepsiaa sairastavien kohtaamia ennakkoluuloja esimerkiksi työelämässä. Eurooppalaisena 112-päivänä 11.2. kampanjoimme turvallisuustoimijoiden kanssa eri puolilla Suomea arjen turvallisuuden parantamiseksi.

Epilepsian hoitoon ja tutkimukseen vaaditaan pikaisia investointeja

Epilepsia on yksi maailman yleisimmistä neurologisista sairauksista. Maailmanlaajuisesti epilepsiaa sairastavia ihmisiä on noin 50 miljoonaa, Suomessakin lähes 60 000. Jatkuvaa epilepsialääkitystä tarvitsee noin 36 000 henkilöä.

Epilepsia voi pitkäaikaissairautena vaikeuttaa elämää monin eri tavoin ja haastaa fyysistä, kognitiivista, psyykkistä tai sosiaalista toimintakykyä. Se heikentää usein myös sairastavan sosioekonomista asemaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n maailmanlaajuisen raportin Epilepsy: a public health imperative mukaan epilepsiaa sairastavien ihmisten ihmisoikeuksia poljetaan monissa maissa: lapset eivät pääse kouluun, aikuisilta voidaan evätä työ tai avioliitto ja heitä kohdellaan ala-arvoisesti. Matalan tulotason maissa jopa hoitoon pääsy on haasteellista.

Raportti painottaa, etteivät epilepsiaa sairastavien ihmisoikeusloukkaukset ole hyväksyttäviä. Jokaisella on oikeus elää yhdenvertaista ja tasa-arvoista elämää vapaana häpeästä ja syrjinnästä. WHO kannustaa jäsenmaitaan nopeisiin ja merkittäviin satsauksiin ja investointeihin, jotta epilepsiatiedon, hoidon ja tutkimuksen puutteet saataisiin korjattua ja niitä voitaisiin kehittää.

Muutetaan ennakkoluulot tiedoksi

Ennakkoluulojen taustalla on usein tietämättömyyttä: kun emme tunne asiaa, arvaamme, oletamme ja yleistämme. Tietämättömyydestä johtuviin ennakkoluuloihin voimme vaikuttaa puhumalla avoimesti epilepsiasta ja erilaisten epilepsiakohtausten tunnistamisesta sekä kohtauksen saaneen auttamisesta.

Epilepsiaa sairastavien omakohtaiset tarinat tarjoavat mahdollisuuden oppia, minkälaista on elää epilepsian kanssa. Samalla sairaus tulee tutummaksi muille ihmisille.   

Huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn

112-päivä huomioi tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Turvallisuus on usein pieniä arjen tekoja ja valintoja, joilla voimme vaikuttaa omaan ja läheistemme hyvinvointiin.

Noin 25 prosenttia epilepsioista olisi mahdollista ennaltaehkäistä. Esimerkiksi kypärän käyttö on arjen viisautta ja ehkäisee kaatumisesta ja putoamisesta johtuvia kallovammoja ja siten myös epilepsiaa.

Elämäntapavalinnoillamme on myös merkitystä aivojen terveydelle. Riittävä liikunta ja uni, terveellinen ruokavalio, maltillinen alkoholin käyttö ja tupakoimattomuus auttavat ennaltaehkäisemään sydänverisuonisairauksia ja aivoverenkiertohäiriöitä, jotka voivat aiheuttaa myös epilepsiaa.

Osallistu kampanjatapahtumiimme

 • Helsinki 11.2. klo 12–18, keskustakirjasto Oodi

 • Kempele 11.2. klo 11–18, kauppakeskus Zeppelin

 • Kokkola 11.2. klo 10–16, kauppakeskus Kallentori

 • Kuopio 11.2. klo 14–18, Neulamäen paloasema

 • Pori 12.2. klo 16.30–18.30, Isomäki areena

 • Tampere 10.2. klo 10–14, TAYS, uusi pääaula ”Kohtaamispaikka”

 • Turku 11.2. klo 9–13, ulkoilutapahtuma Kristiinankadun ja Yliopistokadun kulmassa

Lisäksi epilepsiayhdistysten vapaaehtoiset kampanjoivat

 • Helsinki 10.2. Olka-piste HUS (aikuiset), klo 10-14

 • Hyvinkää 10.2. Olka-piste Hyvinkään sairaala, klo 10-14

 • Jyväskylä 11.2. Keski-Suomen keskussairaalan ala-aula, klo 10-14

 • Kouvola 10.2. Terveys- ja hyvinvointipiste, Kauppakeskus Valtari, klo 13-15

 • Kuopio 10.2. Olka-piste KYS, klo 10-14

 • Mikkeli 10.2. Olka-piste Mikkelin keskussairaala klo 10-14.30

 • Oulu 10.2. Olka-piste OYS, klo 8.30-11.30

 • Vaasa 11.2. Vaasan keskussairaala, klo 10-14

Hastagit somessa

 • #epilepsyday

 • #yhteisövälittää

 • #112päivä

 • #112dagen

Lisätietoa kansainvälisestä kampanjasta, 112-päivästä, epilepsiasta ja sen ensiavusta

Sivu on päivitetty 03.02.2020