Liittokokous 2020

Epilepsialiiton sääntömääräinen liittokokous (25.4.2020) siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan, koronavirustilanteen vuoksi.

Epilepsialiitto ry, Epilepsiförbundet rf sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 25.4.2020 Helsingissä, hotelli Scandic Parkissa (Mannerheimintie 46). Valtakirjojen tarkistus sekä aamukahvitarjoilu alkaa klo 10. Varsinainen liittokokous käynnistyy klo 11.   

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. vuoden 2019 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään vuoden 2020 jäsenmaksusta sekä hallituksen kokouspalkkioista, vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020) sekä hyväksytään Epilepsialiiton uusi strategia.

Edustajat varaavat ja vastaavat itse majoitus- ja matkakuluistaan. 

Liittokokousedustajat

Epilepsialiiton jäseneksi hyväksytty ja vuoden 2019 jäsenmaksun maksanut jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajansa liittokokoukseen. 

Edustajien lukumäärä muodostuu yhdistyksen jäsenmäärän perusteella. Liittokokouksessa kutakin varsinaista jäsentä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut edustajat, joiden lukumäärä on yksi edustaja aina kutakin alkavaa sataa (100) varsinaisen jäsenen jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) edustajaa, tai heidän varajäsenensä. Edustusoikeus määräytyy edellisen toimintavuoden 31.10. jäsenmäärän mukaan. Edustusoikeus on edellisen toimintavuoden jäsenmaksun maksaneilla yhdistyksillä.

Valtuutukset esitetään viimeistään liittokokouksen alussa. Valtuutuksia on pyydetty toimittamaan liittoon etukäteen 3.4.2020 mennessä.

 

 

 

 

Sivu on päivitetty 26.03.2020