Rahoitus ja tilinpäätökset

Epilepsialiiton päärahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) avustaa liikuntatoimintaa. Lisäksi Epilepsialiitto rahoittaa toimintaansa omalla varainhankinnalla ja lahjoituksilla.

Saadut avustukset ja lahjoitukset käytetään epilepsiaa sairastavien ihmisten tasa-arvon edistämiseen, sairastuneiden ja heidän perheidensä tukemiseen, ajanmukaisen epilepsiatiedon tuottamiseen sekä epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukeen.

Epilepsialiitto ottaa vastaan myös yksityisten henkilöiden ja yritysten lahjoituksia, joiden avulla tuemme epilepsiaa sairastavia ihmisiä heidän arkiselviytymisessään.

Sinun tai yhteisösi apua pyydämme lahjoituksena.

Lahjoitusmahdollisuudet
 
Liiton varainhankintakeinot

  • jäsenmaksut
  • Pieni ele -keräykset (vaalien yhteydessä)
  • epilepsiatunnusten myynti
  • lahjoitukset

Voit tukea toimintaamme myös liittymällä kannatusjäseneksi.
 
Vuonna 2018 liiton kokonaistuotot olivat 1 582 451,68 euroa ja kokonaismenot olivat 1 590 967,98 euroa.

Epilepsialiitolla on kaksi omakatteista muistorahastoa

  • Kimmo Marttinen -rahasto aikuisille työkykyisille ja -ikäisille epilepsiaa sairastaville suunnattuun tiedotus- ja kurssitoimintaan.
  • Sinikka Avila -rahasto epilepsiaa sairastavien kuntoutumista ja tukemista edistävään työhön.

Tilinpäätökset

Epilepsialiiton tilinpäätös 2018

Epilepsialiiton tilinpäätös 2017

Epilepsialiiton tilinpäätös 2016

Epilepsialiiton tilinpäätös 2015

Epilepsialiiton tilinpäätös 2014

Epilepsialiiton tilinpäätös 2013

Sivu on päivitetty 16.08.2019