Suomen Epilepsiaseura

Suomen Epilepsiaseuran tavoitteena on

  • kehittää epilepsian tutkimusta, hoitoa ja ehkäisyä
  • lisätä jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja
  • edistää alan perus- ja soveltavaa tutkimusta Suomessa

Seuran toimintaa ovat mm:

  • tieteellisten kokousten ja kurssien järjestäminen
  • lausuntojen antaminen viranomaisille ja laitoksille
  • yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten epilepsiatyötä tekevien organisaatioiden kanssa

Suomen Epilepsiaseura on Kansainvälisen Epilepsialiigan (International League Against Epilepsy, ILAE) jäsen.