Toiminta

Suomen Epilepsiaseura toimii ILAE:n (International League Against Epilepsy) alaosastona Suomessa. Seuran jäsenet ovat pääasiassa eri neuroalojen lääkäreitä, neuropsykologeja, epilepsiatutkimuksen parissa työskenteleviä tutkijoita sekä sosiaali- ja kasvatustieteilijöitä. Seuran tarkoituksena on kehittää epilepsian hoitoa ja ehkäisyä, lisätä jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja sekä edistää ja tukea epilepsiatutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen, antaa lausuntoja epilepsiaa koskevista kysymyksistä viranomaisille, laitoksille ja yleisöille, pitää yhteyttä kaikkiin niihin tahoihin, joiden toiminta liittyy epilepsiaan tai vaikuttaa seuran toimintaan, sekä pitää yhteyksiä muiden maiden vastaaviin seuroihin, yhdistyksiin ja alan kansainvälisiin liittoihin.

Seuran järjestämissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan Pro Medicon (Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry, entinen Lääkärien täydennyskoulutuksen Arviointineuvosto) antamia suosituksia ja hyviä toimintatapoja. Yhteistyötilaisuuksissa noudatetaan myös Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita.

Vuonna 2006 Epilepsiaseura käynnisti alueelliset koulutustilaisuudet, joiden sisällöstä vastaavat kunkin alueen Epilepsiaseuran asiantuntijat (alueelliset koordinaattorit). Alueelliset koulutukset tarjoavat tilaisuuden epilepsian diagnostiikan ja hoidon tietotaidon ylläpitoon ja mahdollisuuden keskusteluun epilepsiaan liittyvistä alueellisista erityiskysymyksistä. Koulutusten tavoitteena on myös parantaa epilepsiaan erikoistuneiden yksiköiden, yliopistosairaaloiden ja muiden erikoissairaanhoidon yksiköiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa hoitoyksiköiden välistä kommunikaatiota. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Suomen Epilepsiaseuran internetsivuilla ja niistä kerätään palautetta seuran sivuilta löytyvällä palautelomakkeella.

Toimintakertomukset

Tiedostomuoto: PDF

Toimintakertomus 2016

Kuvaus tiedostosta: Toimintakausi 1.1.2016- 31.12.2016

Lataa tiedosto