Aktuellt

Vi publicerar nyheter, evenemang och Epilepsitidningens artiklar i huvudsak på våra finskspråkiga sidor. På den här sidan hittar du ändå exempelvis de svenskspråkiga artiklarna i Epilepsitidningen.

Epilepsitidningen

Bra vård och färre fördomar

Världshälsoorganisationen WHO antog på våren en global verksamhetsplanen för att trygga bra vård vid epilepsi och andra neurologiska sjukdomar och för att minska stigmat (Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP). I verksamhetsplanen fastställs framtidsbilden till 2031, varvid hjärnhälsan respekteras, främjas och skyddas under hela livet neurologiska sjukdomar förebyggs, diagnostiseras och behandlas på ett sådant sätt att för tidigt insjuknande och dödlighet minskar personer med neurologiska sjukdomar och epilepsi kan leva ett självständigt och jämlikt liv.

Läs hela artikeln