Aktuellt

Vi publicerar nyheter, evenemang och Epilepsitidningens artiklar i huvudsak på våra finskspråkiga sidor. På den här sidan hittar du ändå exempelvis de svenskspråkiga artiklarna i Epilepsitidningen.

Epilepsitidningen

Erfarenheter av att leva med epilepsi

Epilepsi är inte bara en enda sjukdom, utan det rör sig om en mångfaldig grupp av sjukdomar. Alla människor som insjuknar i epilepsi har sin egen livsstig.

Läs hela artikeln