Aktuellt

Vi publicerar nyheter, evenemang och Epilepsitidningens artiklar i huvudsak på våra finskspråkiga sidor. På den här sidan hittar du ändå exempelvis de svenskspråkiga artiklarna i Epilepsitidningen.

Epilepsitidningen

WHO framhäver behoven hos personer med epilepsi

Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat ett tioårigt internationellt program med syfte att utveckla förebyggande, diagnostik och behandling av epilepsi och andra neurologiska sjukdomar, samt att förbättra de insjuknades rättigheter och att avlägsna stigmat. I Finland ligger vi rätt väl till jämfört med utvecklingsländer, men vi har också utrymme för förbättringar.

Läs hela artikeln