Aktuellt

Vi publicerar nyheter, evenemang och Epilepsitidningens artiklar i huvudsak på våra finskspråkiga sidor. På den här sidan hittar du ändå exempelvis de svenskspråkiga artiklarna i Epilepsitidningen.

Epilepsitidningen

Fördelar med att stödja arbetsförmågan

För närvarande talas det om en rentav historiskt sett stor brist på arbetskraft. Det finns ett rekordantal lediga arbetstillfällen.

Läs hela artikeln