Ett starkt och engagerat Finland

Epilepsitidningen - Ledare

Det nya regeringsprogrammet ”Ett starkt och engagerat Finland” publicerades i juni. Målet är att trygga tjänster för människor i alla åldrar oberoende av personens inkomstnivå och boningsort. I regeringsprogrammet har man infört betydande nedskärningar av bland annat tjänster, grundskydd och utkomststöd, vilket väcker frågan om hur tillgängligheten till tjänster och likabehandling på riktigt kommer att förverkligas. Det planerade sparmålet på 1,5 miljarder i finansieringen av social- och hälsovården betyder att tjänsterna begränsas, fjärrtjänster ökar och klientavgifterna höjs inom välfärdsområdena. Man har även planerat betydande nedskärningar av finansieringen av social- och hälsoorganisationerna, vilket påverkar organisationernas framtida verksamhetsförutsättningar.

För personer med epilepsi och deras anhöriga är det viktigt att diagnostiseringen och behandlingen av epilepsi genomförs enligt de nationella rekommendationerna, God medicinsk praxis. I regeringsprogrammet finns det också en positiv notering om förutsättningarna för forskningen inom social- och hälsovården på universitetsnivå och för vårdarbetet samt om att God medicinsk praxis ska hållas aktuell. Positivt är även noteringen om tillgängligheten till och förbättringen av kvaliteten av vården vid sällsynta sjukdomar genom att trygga kunnandet över välfärdsområdenas och samarbetsområdenas gränser till universitetssjukhusen.

För personer med epilepsi och deras anhöriga är det viktigt att diagnostiseringen och behandlingen av epilepsi genomförs enligt de nationella rekommendationerna, God medicinsk praxis.

Regeringsprogrammet innehåller en efterlängtad notering om att den årliga självrisken för läkemedel delas upp i flera rater. Detta skulle underlätta det för många småinkomsttagare samt personer med flera och kroniska sjukdomar, då man inte skulle behöva betala årssjälvrisken för läkemedel under årets första apoteksbesök. En oönskad punkt i regeringsprogrammet är höjningen av mervärdesskatten för läkemedel, vilket skulle höja läkemedelspriserna för alla läkemedelsanvändare. Värst skulle höjningen drabba multi- och kroniskt sjuka människor. Regeringsprogrammets plan om att höja klientavgifterna drabbar också de personer som har mest sjukdomar. Det finns en risk för att människor måste minska sina nödvändiga utgifter. Vissa kanske dröjer med påbörjandet av medicinering eller låter bli att köpa läkemedel, vilket leder till att läkemedelsbehandlingen misslyckas vilket i sin tur påverkar människors välbefinnande och arbets- och funktionsförmåga. Sist och slutligen blir besparingarna och höjningarna en börda.

Jag önskar alla en trevlig höst!

Virpi Tarkiainen
verksamhetsledare

  • Tidningsnummer: 3/2023
  • Bilder: Marja Haapio ja Pexels

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?