Fördelar med att stödja arbetsförmågan

Epilepsitidningen - Ledare

För närvarande talas det om en rentav historiskt sett stor brist på arbetskraft. Det finns ett rekordantal lediga arbetstillfällen. Trots detta möts sökandena och arbetsplatserna inte. Arbetslösheten är fortsättningsvis hög. Många människor marginaliseras från arbetsmarknaden på grund av olika begränsningar i arbets- eller funktionsförmågan. Många motiverade kroniskt sjuka personer eller personer med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet eftersom de inte får det stöd de behöver för att sysselsättas eller fortsätta i arbetet.

Epilepsin har en individuell inverkan på arbetsförmågan. Hos de flesta personer med epilepsi begränsas arbetsförmågan inte av sjukdomen och de kan delta i arbetslivet som normalt. Hos en del kan epilepsin tillsammans med eventuella följdsjukdomar ge nedsatt arbetsförmåga. I dessa situationer är det viktigt med tidigt stöd som ges i rätt tid.

Den enklaste stödformen är att modifiera arbetet till exempel genom att arrangera arbetstider och arbetsuppgifter. Flexibla och anpassade arbetsförhållanden medför inte nödvändigtvis kostnader för arbetsgivaren eller så är kostnaderna små. Det kan rentav gå så att lösningar som lämpar sig för en partiellt arbetsför person visar sig vara bra förfaranden för hela arbetsgemenskapen.

Samhällets välfärd och hållbarhet stöds om allt flera kroniskt sjuka personer kunde delta i arbetslivet efter sina egna resurser.

Om lättare åtgärder inte är tillräckliga och personen riskerar bli arbetsoförmögen, behövs yrkesinriktad rehabilitering. Samhällets välfärd och hållbarhet stöds om allt flera kroniskt sjuka personer kunde delta i arbetslivet efter sina egna resurser. För vissa är deltidsarbete den bästa lösningen. Vid sidan av sjukpension kan man arbeta småskaligt.

Framför alt unga behöver stöd och uppmuntran på sin yrkesväg. Om de unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden leder det sannolikt till en mer splittrad och kortare arbetskarriär. Yrkesvägledning samt stöd för studier och när man söker sin första arbetsplats är en lönsam satsning.

I artiklarna i den här tidningen kan du ta del av olika berättelser om arbetslivet när man har epilepsi. Du får också veta vilka arbetssätt på arbetsplatserna som stöder hjärnhälsan.

Paula Salminen
socialskyddsexpert

  • Tidningsnummer: 4/2022
  • Bilder: Marja Haapio

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?