Föreningar

Epilepsiförbundet har 21 medlemsföreningar runt om i Finland. Föreningarna befrämjar delaktighet, gemenskap och jämlikhet för personer med epilepsi och deras anhöriga. Vissa föreningar verkar också på tvåspråkiga orter.

Epilepsiföreningarnas verksamhet sköts huvudsakligen med frivilliga krafter och tillhandahåller aktiviteter för människor i olika åldrar och livssituationer. I föreningarna möter du andra människor med epilepsi och deras anhöriga. Du kan utbyta erfarenheter, delta i olika aktiviteter och få nya vänner. Det finns också regionala klubbar inom de föreningar som erbjuder aktiviteter på mindre orter.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?