Ett barn med epilepsi i grupp

Epilepsi är en allmän långvarig sjukdom hos barn. Cirka 5 000 barn som inte har fyllt 15 år har epilepsi.

Ett epilepsianfall beror på en övergående störning i hjärnans elektriska aktivitet. Ett epilepsianfall är ett symtom som stör barnets vanliga funktionsförmåga. Det finns flera olika typer av epilepsianfall. De kan vara i några sekunder eller flera minuter. I regel varar ett anfall några minuter och går över av sig självt. Anfallet kan vara förknippat med olika motoriska symtom eller känningar. Medvetandenivån och kontakten kan hållas normal eller försämras.

De flesta epilepsier fås under kontroll med hjälp av läkemedelsbehandling. Hos vissa måste man pröva på flera läkemedel. Hos en del fortsätter anfallen trots bra behandling.

Epilepsimedicineringens inverkan på barnet

Trötthet kan vara en biverkning av läkemedlen och barnet kan behöva möjlighet att vila under skoldagen.  Oftast sköts detta utan några specialarrangemang i klassrummet. Läkemedlet kan även påverka barnets beteende. Om elevens epilepsiläkemedel förändrar barnets funktionsförmåga rör det sig inte om ett beteendeproblem.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?