Unga

Hos största delen av unga med epilepsi hålls symtomen under kontroll med hjälp av läkemedel och sjukdomen begränsar inte livet nämnvärt. Hos en del kan epilepsin dock vara svår och försvåra livet mycket.

Oavsett epilepsins karaktär är det alltid viktigt att man får vård och den unga måste godkänna epilepsin som en del av sitt liv. Även om den unga skulle ha en svårbehandlad epilepsi, inlärningssvårigheter eller andra neurologiska störningar, är det viktigt att han eller hon blir självständig trots utmaningarna och tar ansvar för sina angelägenheter.

Kamratstöd på webben och ansikte mot ansikte

Epilepsiförbundet ordnas mångsidigt kamratstöd för unga, till exempel träffar på webben och ansikte mot ansikte samt kurser. Kom med i vår gemenskap för unga!

Läs mer om kamratstödet på de finskspråkiga sidorna (länken öppnas i nytt fönster)

Information i Halsöbyn

Information om ungas epilepsi har samlats i tjänsten Hälsobyn.fi

Terveyskylä-logo