Arbetslivet

En arbetsgivare vill anställa en person som har kunskap och yrkeskunskaper och som i övrigt är lämplig för jobbet. Det beror på ditt jobb och din individuella situation om epilepsin påverkar ditt arbete. I de flesta fall kan du få ett jobb eller fortsätta arbeta trots din epilepsi.

De flesta yrken är lämpliga för personer som har epilepsi. Det finns bara ett fåtal jobb som är helt uteslutna, till exempel professionell persontransport och transport av tung utrustning. Personer med epilepsi bör också undvika yrken med hög olycksrisk.

Det är också bra att prata öppet om epilepsi på din arbetsplats. För din egen säkerhet är det viktigt att dina medarbetare vet hur man ger första hjälpen vid ett epilepsianfall.

I många fall kan arbetsuppgifterna anpassas

Om epilepsin stör arbetet är det en bra idé att ta reda på hur arbetet kan skräddarsys, till exempel genom att organisera arbetstid och arbetsuppgifter. Arbetshälsovården stöder dig i dessa frågor.

Om du inte kan fortsätta med ditt nuvarande jobb på grund av epilepsi och riskerar arbetsoförmåga kan du utnyttja yrkesrehabilitering för att hitta ett lämpligt jobb.

Läs mer om olika sätt att stödja sysselsättning och fortsatt arbete på webbplatsen Jobmarknad (länken öppnas i ett nytt fönster).

Första hjälpen vid epilepsianfall

Dina medarbetare behöver veta hur de kan hjälpa dig när du får ett epilepsianfall. Bekanta dig med instruktioner för första hjälpen.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?