Förekomst av epilepsi

Omkring 1 % d.v.s. 60 000 finländare har epilepsi, av dem ca 5 000 barn. Kontinuerlig epilepsimedicinering behöver 36 000 personer (ca 0,7 % av befolkningen) och grav epilepsi har 9 000 personer (ungefär 20-25 % av alla som har epilepsi).

Epilepsi kan man få i vilken ålder som helst. Vanligast är det ändå i den tidiga barndomen eller när man är gammal. Årligen börjar epilepsimedicinering för ca 3 500 personer, av vilka 700 är under 15 år gamla.

Epilepsi är en kronisk sjukdom, för vilken vården ofta räcker livet igenom.

Webbplatsen uppdaterad 22.04.2019