Första hjälpen vid ett epilepsianfall

Medvetslöshet-krampanfall (Tonisk-kloniska anfall)

Personen blir medvetslös, faller och kroppen stelnar. Tungan eller kinden kan hamna mellan tänderna, och det kan rinna blod ur munnen. Stelheten kan efterföljas av knyckande kramper. Andningen stockar sig för några sekunder och munnen kan fradga. Efter anfallet följer eftersömnen, från vilken personen kan väckas.

 1. Ta det lugnt. Alla kan hjälpa till när någon får  ett anfall. Att ge första hjälpen kräver inga specialkunskaper.
 2. Försök inte hindra kramperna, men se till att personen i fråga inte slår i huvudet eller annars skadar sig. Kramperna tar vanligtvis bara 1-2 minuter.
 3. Stoppa inget i munnen eftersom det försvårar andningen.
 4. Försök vända personen på sidan så fort kramperna avtar. Då hålls andningsvägarna öppna och eventuell fradga kan rinna ut.
 5. Lossa alla kläder som spänner åt och kontrollera att personen kan anda fritt.
 6. Kalla på ambulans (112), om kramperna varar längre än 5 minuter eller om ett nytt anfall börjar innan personen hunnit återhämta sig från det föregående.
 7. Innan du lämnar personen i fråga bör du försäkra dig om att denne hunnit återhämta sig helt, kan svara på frågor och vet vart han/hon är på väg. Ring efter en ambulans om personen skadat sig under anfallet.

Om du inte vet hur du ska agera, ring 112 och be om råd.

 

Medvetenhetsfördunkling (Komplexa partiella anfall)

Under anfallet är personen förvirrad och inte helt medveten om sin omgivning. Personen kan mekaniskt upprepa en rörelse; t.ex. vandra mållöst omkring, plocka sina kläder eller smacka med munnen. Medvetandet är dunkelt och personen vet inte vad som händer och kan inte svara på frågor.

 1. Håll dig i närheten av personen som fått ett anfall och försök vid behov leda denne så att han/hon inte skadar sig. Anfallet tar vanligtvis bara ett par minuter.
 2. Försök inte hindra personen att röra sig eftersom han/hon förmodligen kommer att göra motstånd.
 3. Låt anfallet gå över av sig själv. Om inte så händer inom 5 minuter bör du ringa efter en ambulans (112).
 4. Innan du lämnar personen i fråga bör du försäkra dig om att denne hunnit återhämta sig helt, kan svara på frågor och vet vart han/hon är på väg. Ring efter ambulans (112) om personen skadat sig under anfallet.

Om du inte vet hur du ska agera vid ett anfall, ring 112 och be om råd.

Webbplatsen uppdaterad 11.10.2017