Epilepsiförbundet

Epilepsiförbundet är en folkhälso-organisation, vars syfte är att stöda människor med epilepsi atta leva jämlika med övrig befolkning samt att stöda dem, deras anhöriga och andra närmaste för att uppnå detta mål. Förbundet erbjuder tjänster även för dem som i sitt yrke möts människor med epilepsi. Epilepsiförbundet har 23 epilepsiföreningar som har cirka 7000 medlemmar. 

Epilepsiförbundets centrala verksamhetsformer är intressebevakning, rådgivning, information, utbildning, forskning och projekt. Förbundet arrangerar rehabiliteringskurser och stödjade semestrar för personer som har epilepsi och för deras anhöriga.

Hos Epilepsiförbundet kan man beställa guideböcker och broschyrer, de flesta av vilka är gratis. Skriftliga material erbjuder information t.ex. kring socialskydd, första hjälpen vid epileptiska anfall, körförmåga, motionering och specialfrågor vid studerandet, yrkesval och arbetsliv. Största delen av broschyrer finner man på webbsidan i pdf-form. 

Epilepsia-tidningen kommer ut fem gånger om året. Den är gratis för epilepsiföreningarnas medlemmar. Allt material kan beställas hos Epilepsiförbundet per telefon eller på webbplatsen www.epilepsia.fi. 

Epilepsiförbundets centralbyrå är öppen måndag-torsdag 9–15. Tel 09 350 8230, e-mail: epilepsialiitto(at)epilepsia.fi
 

Epilepsia som livslångt arbete -erkännande 

Professor Matti Sillanpää fick Epilepsi som livslångt arbete – erkännandet 4.8.2016 av Finska Epilepsiförbundet, Stiftelsen för Epilepsiforskning och  Finska Epilepsisällskapet. Erkännandet kan ges till en person som har påverkat märkbart till epilepsiforskning under sin karriär.  På bilden docent Liisa Metsähonkala (till vänster), professor Matti Sillanpää, Professor Reetta Kälviäinen, verkställande direktör Rauli Aalto och verksamhetsledare Sari Tervonen.

 Läs mera

Eventuellt fel på Buccolam förfyllda sprutor

Kontrollera sprutan innan läkemedlet ges! Innan läkemedlet Buccolam ges ska det säkerställas att den genomskinliga ändhatten har avlägsnats med den röda skyddshatten. Om den genomskinliga ändhatten sitter kvar på sprutspetsen ska den tas bort manuellt innan läkemedlet ges.

Läs mera

Internationella epilepsidagen firades 11.2.2019

 

Den internationella epilepsidagen firades igen den 11. januari. Vårt tema i år var Kan du hjälpa? På samma dag arrangerades säkerhetsaktörerna traditionellt 112-dagen överallt i Europa. På många ort deltog vi i 112-dagens kampanj. Med Kan du hjälpa -temat betonade Epilepsisamfundet att varje människa kan hjälpa medmänniskan som har fått epilepsianfall – och var och en har plikt att hjälpa. Alla kan lära sig att hjälpa.

Läs mera
 

Moderatorer sökes

Vi söker svenskspråkiga moderatorer för att utveckla sociala-media på svenska via Epilepsiförbundet. Åldern har ingen betydelse men intresse för sociala-media samt kamratstöd skall finnas. Vi erbjuder möjlighet att delta i en grupp som förbinder sig att vara en kunnig nät-handledare, samt att delta i en kvalitativ skolning. En skolad nät-moderator kan fungera som kamratstöd via Epilepsiförbundets Facebooks grupp. 

Ta kontakt med: Jani Takkunen, Epilepsiförbundet, tel. 050 512 6617

Webbplatsen uppdaterad 22.04.2019