Kan medicineringen ibland avslutas?

När en person i flera år har varit fri från anfall, kan upphörande av medicineringen övervägas för en del av patienterna. Möjligheten att avsluta den är beroende på epilepsins orsak och syndromet. En del av de syndrom som börjar i barndomen är typiskt sådana att anfallen upphör då en viss ålder uppnåtts, och medicineringen kan ofta avslutas på ett lyckat sätt. En epilepsi, där en klar avvikelse konstateras vid avbildningen av hjärnan, kräver långvarig medicinering. Även vissa bestämda syndrom som myoklonusepilepsi i ungdomsåren eller progressiv myoklonusepilepsi är i diagnosfasen situationer, där man vet att behovet av läkemedelsvård kommer att fortgå länge, ibland permanent. Vid de epilepsier som börjar i vuxen ålder kan man försöka avsluta läkemedelsvården senare för de patienter, för vilka anfallen har fåtts under kontroll genast och där fyndet vid avbildning är normalt. Om läkaren anser att det är möjligt att avsluta medicineringen, skall patienten och läkaren tillsammans fatta beslutet om detta och medicineringen avslutas småningom under läkarens kontroll.

Webbplatsen uppdaterad 29.10.2015