Kunskap om epilepsi

På dessa sidor hittar du information om epilepsi på svenska. Du kan läsa om vården av epilepsi och om hur sjukdomen inverkar på vardagslivet. Du kan också bekanta dig med Epilepsiförbundets verksamhet.

Vad är epilepsi

Enstaka epileptiska anfall

Ett epileptiskt anfall är en övergående störning i hjärnans elektriska funktion. Vem som helst kan få ett enstaka epileptiskt anfall med medvetslöshet och kramper på grund av mycket vakande, stress, alkohol eller användning av vissa läkemedel. Ett enstaka epileptiskt anfall kräver vanligen ingen vård, om inte orsaken är en hjärnsjukdom, vilken förorsakar en betydande risk för att anfallet upprepas.

Epilepsi som sjukdom

Epilepsi är en sjukdom som kräver vård när det gäller att ha benägenhet att få epileptiska anfall upprepade gånger utan särskilda utsättande faktorer. Epilepsierna bildar i själva verket en grupp neurologiska syndrom, vilkas orsaker, inledningsålder, vård och anfallsprognos är i hög grad varierande. Hos en stor del av patienterna går epilepsin med vård väl att kontrollera, men för en del av patienterna stör den trots modern vård i betydande grad livsföringen.

Epilepsi är en kronisk sjukdom, för vilken vården ofta räcker livet igenom.

Webbplatsen uppdaterad 22.04.2019