Ikääntyneet

Epilepsiaan voi sairastua missä iässä tahansa. Yli 65-vuotiaista suomalaisista epilepsiaa sairastaa yli 1 prosentti väestöstä eli enemmän kuin nuoremmista ikäryhmistä.

Osalla ikääntyneistä epilepsia on puhjennut lapsena tai aikuisena ja jatkuu edelleen. Osa sairastuu vasta iäkkäänä. Heillä epilepsian syynä voivat olla sellaiset ikääntyessä yleistyvät aivojen sairaudet kuin aivoverenkiertohäiriöt, aivokasvaimet ja aivojen dementoivat rappeumasairaudet. Aina ei epilepsian syytä löydy.

Hoito, tieto ja vertaistuki auttaa

Epilepsiaa hoidetaan säännöllisellä ja pitkäaikaisella lääkehoidolla, joka aloitetaan erikoislääkärin tekemän diagnoosin perusteella. Samalla alkaa tutustuminen omaan epilepsiaan. On tärkeää saada siitä riittävästi tietoa. Se vähentää epätietoisuutta ja pelkoja uudessa elämäntilanteessa.

Avoin suhtautuminen epilepsiaan vähentää ennakkoluuloja ja helpottaa kanssakäymistä omassa lähipiirissä. Muiden epilepsiaa sairastavien kokemukset antavat näkökulmaa ja auttavat eteenpäin. Vertaistukea löydät kursseiltamme, tapahtumissamme ja verkossa.

Lue lisää vertaistuesta

Tietoa epilepsiasta Terveyskylässä

Aikuisten epilepsiaan liittyvä tieto on koottu Terveyskylä-palvelun Aivotaloon ja Harvinaissairauksien taloon. Terveyskylä on asiantuntijoiden ja potilaiden yhdessä kehittämä verkkopalvelu, jonka epilepsasta kertovien sisältöjen tekemisessä olemme olleet mukana.

Terveyskylä-logo

Ota yhteyttä

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiiton neuvonnasta ja olen mukana vaikuttamistoiminnassa ja kurssityössä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?